Motor s Atkinsonovým cyklom: Aké sú jeho výhody či nevýhody?

Otto a Atkinson - cyklus motora
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Motor s Atkinsonovým cyklom, taktiež nazývaný aj ako motor s predĺženou expanziou patrí medzi motory s vnútorným spaľovaním. Motor navrhol James Atkinson v roku 1882. Podstatou motora s Atkinsonovým cyklom je dosiahnuť vyššiu efektivitu spaľovania a teda aj nižšiu spotrebu paliva.

Pôvodný motor s Atkinsonovým cyklom bol skonštruovaný tak, že nasávanie, kompresia, spaľovanie, expanzia a výfuk prebiehajú ako pri štvortaktnom motore. Vďaka špeciálnym kľukovým mechanizmom s kývavou ojnicou pripojenou na bokom umiestnený kľukový hriadeľ sa však dosiahlo to, že všetky štyri takty nastávajú počas jedného otočenia kľukového hriadeľa.

Motor s Atkinsonovým cyklom

Motor s Atkinsonovým cyklom sa od klasických motorov s Ottovým cyklom líši dlhším otvorením sacieho ventilu, ktoré zasahuje až do fázy kompresie (keď piest stláča zmes). To vedie k vytlačeniu časti už nasatej zmesi z valca do sacieho potrubia (20 až 30%). Kompresia sa teda začína až po zatvorení sacieho ventilu a tak sa motor správa akoby mal menší objem. Dlhšie otvorenie sacieho ventilu znižuje kompresný pomer a umožňuje, aby bol expanzný pomer voči nemu vyšší.

Konštrukcia motora, kedy je expanzný pomer väčší ako kompresný pomer, vedie k väčšej účinnosti ako pri motoroch s klasickým Ottovým cyklom. Atkinsonov cyklus je výhodný pre dobrú účinnosť spaľovania, pretože vyšší expanzný pomer umožňuje dlhšiu dobu expanzie (dobu horenia), čím znižuje teplotu výfukových plynov a zvyšuje efektivitu práce motora. Táto lepšia efektivita práce motora znižuje spotrebu paliva približne o 15%.

Motor s Atkinsonovým cyklom je teda účinnejší ako porovnateľný motor s Ottovým cyklom, no má aj svoje nevýhody ako napríklad:

  • väčšie rozmery

  • vyššiu hmotnosť

  • nízky litrový výkon

Nízky litrový výkon sa kompenzuje použitím elektromotora (hybrid) alebo pomocou turbodúchadla (Millerov cyklus). Toto označenie sa používa, ak je motor prepĺňaný. Motor s Millerovým cyklom je teda preplňovaný štvortaktný spaľovací motor využívajúci výhody cyklu s predĺženou expanziou. Tento typ motora bol najskôr používaný pre pohon lodí, no neskôr ho použili aj automobilky Mazda a Subaru vo svojich modeloch.

V súčasnosti sa motory s Atkinsonovým cyklom využívajú iba veľmi zriedkavo, pretože efektívnejším spôsobom zvýšenia účinnosti spaľovacích motorov je preplňovanie. Dodnes ich však používajú napríklad automobilky Toyota a Ford vo svojich hybridných vozidlách.