Zotrvačník: Aký vplyv má na chod motora?

Zotrvačník
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Zotrvačník je základnou súčasťou mechanického systému motora a plní niekoľko kritických funkcií. Jeho účelom je akumulovať a uvoľňovať energiu, vďaka čomu je dôležitou súčasťou mnohých priemyselných a mechanických aplikácií.

V tomto článku si posvietime na funkciu zotrvačníka, jeho vplyv na chod motora a jeho životnosť.

Obsah

Ako funguje zotrvačník?

Zotrvačník má za úlohu vyrovnávať nepravidelný chod piestového motora. Ide v podstate o liatinový či oceľový kotúč, ktorý je uložený na zadnom konci kľukového hriadeľa. Funkciou zotrvačníka je akumulovať (ukladať) kinetickú energiu počas pracovného zdvihu a opäť ju odovzdávať motoru v nepracovných zdvihoch.

Roztočený zotrvačník teda svojou kinetickou energiou umožní bez zakolísania otáčok prekonávať kompresné zdvihy motora, vďaka čomu je docielená požadovaná rovnomernosť chodu motora.

Zotrvačník a kľukový hriadeľ sa zvyčajne spoločne vyvažujú, aby tak nedochádzalo k ich rozkmitaniu pri vyšších otáčkach motora.

Kľúčové funkcie zotrvačníka

Zotrvačníky zohrávajú v spaľovacom motore niekoľko základných úloh:

 • Akumulácia energie: Zotrvačník pomáha udržiavať konzistentné otáčky motora a plynulú prevádzku tým, že ukladá a uvoľňuje kinetickú energiu.

 • Redukcia vibrácií: Zotrvačník znižuje vibrácie produkované motorom, vďaka čomu je chod motora vyváženejší.

 • Moment zotrvačnosti: Zotrvačník má, ako už z názvu vyplýva, vysoký moment zotrvačnosti, ktorý pomáha udržiavať stabilné otáčky motora pri prudkom zrýchľovaní alebo spomaľovaní.

 • Zapojenie prevodovky: V autách vybavených manuálnou prevodovkou poskytuje zotrvačník treciu plochu pre spojku na zapnutie/vypnutie výkonu z motora na prevodovku.

Vplyv zotrvačníka na chod motora

Chod motora je vyváženejší, pokiaľ má motor viac valcov alebo má väčší zotrvačník. Ťažší zotrvačník však uberá motoru motoru dravosť a ochotu vytáčať sa rýchlo do otáčok.

Trojvalcové motory ako napríklad 1.2 HTP, či 1.4 TDI idú kvôli ťažšiemu zotrvačníku pomalšie do otáčok a tak isto pomalšie z nich padajú. Pri šesťvalcových motoroch je potreba zotrvačníka minimálna a pri osem a viac valcových motoroch takmer nulová.

Pri týchto motoroch sa však zotrvačník používa pre získanie trecej plochy pre spojku a zapadnutie pastorka štartéra do ozubeného venca zotrvačníka.

Dieselové motory potrebujú zotrvačník neustále, bez ohľadu na počet valcov. Dôvodom je vysoká kompresia, na ktorú spotrebujú veľké množstvo kinetickej energie roztočeného zotrvačníka.

Štartovanie motora

Po obvode zotrvačníka je nalisovaný ozubený veniec, ktorý slúži ako pripojenie pre pastorok štartéra. Pri štartovaní motora sa vysunie pastorok štartéra, ktorý presne zapadne do ozubeného venca zotrvačníka. Pastorok roztočí zotrvačník, čím dôjde k naštartovaniu motora.

Vyváženie a životnosť zotrvačníka

Každý zotrvačník musí byť vyvážený, pretože sa jedná o rotačné teleso, ktoré by inak počas chodu motora spôsobovalo vibrácie. Vyvažovanie sa uskutočňuje na vyvažovacom stroji, postupným odvŕtavaním materiálu po obvode zotrvačníka.

Zotrvačník sa vždy vyvažuje spolu s kľukovým hriadeľom. Aby sa vyváženie neporušilo, označuje sa pri demontáži vzájomná poloha zotrvačníka a kľukového hriadeľa.

Životnosť zotrvačníka je zvyčajne stanovená na rovnakú dobu ako životnosť celého automobilu. Môže sa však líšiť s ohľadom na výrobcu a značku daného automobilu. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje životnosť zotrvačníka je samotný štýl jazdy.

Náznaky poškodeného zotrvačníka

Poškodený alebo nefunkčný zotrvačník môže spôsobiť niekoľko problémov, vrátane:

 • Vibrácie: Nadmerné vibrácie pociťované vo vozidle, najmä počas zrýchľovania alebo spomaľovania, môžu naznačovať poškodený zotrvačník.

 • Preklzávanie spojky: Opotrebovaný povrch zotrvačníka môže spôsobiť preklzávanie spojky, čo má za následok zlú akceleráciu a problém zaradiť rýchlosť.

 • Hluk: Nezvyčajné zvuky, ako je drnčanie alebo brúsenie, môžu signalizovať poškodené časti zotrvačníka.

 • Problémové štarty: zdeformovaný alebo poškodený zotrvačník môže spôsobiť problémy pri štartovaní motora.

Výmena a údržba zotrvačníka

Výmena zotrvačníka, pokiaľ je to potrebné, sa zvyčajne vykonáva pri výmene spojky. Počas výmeny spojky je teda potrebné skontrolovať či zotrvačník nevykazuje známky opotrebovania, poškodenia alebo deformácie.

Na zachovanie a predĺženie životnosti zotrvačníka je dobré riadiť sa nasledovnými bodmi:

 • Pravidelná údržba: Výmena oleja a kontrola spojky pomôže zabrániť predčasnému opotrebovaniu zotrvačníka ako aj iných komponentov.

 • Hladké radenie: Plynulé radenie zníži namáhanie zotrvačníka a spojkového systému. Vyhni sa agresívnej jazde alebo náhlym zmenám prevodových stupňov, ktoré môžu spôsobiť nadmerné opotrebovanie.

 • Správne používanie spojky: Vyhni sa zbytočnému používaniu spojky, nakoľko práve to vedie k predčasnému opotrebovaniu nielen samotnej spojky, ale aj zotrvačníka.

Záver

Pravidelná údržba, správne používanie spojky a plynulé radenie prevodových stupňov sú kľúčom k zaisteniu dlhej životnosti a účinnosti zotrvačníka.