Logo Autoride.sk

Zotrvačník: Vedel si aký vplyv má na chod motora?

Publikoval Denis -

Zotrvačník má za úlohu vyrovnávať nepravidelný chod piestového motora. Ide v podstate o liatinový či oceľový kotúč, ktorý je uložený na zadnom konci kľukového hriadeľa. Funkciou zotrvačníka je akumulovať (ukladať) kinetickú energiu počas pracovného zdvihu a opäť ju odovzdávať motoru v nepracovných zdvihoch.

Obsah

Roztočený zotrvačník teda svojou kinetickou energiou umožní bez zakolísania otáčok prekonávať kompresné zdvihy motora, vďaka čomu je docielená požadovaná rovnomernosť chodu motora. Zotrvačník a kľukový hriadeľ sa zvyčajne spoločne vyvažujú, aby tak nedochádzalo k ich rozkmitaniu pri vyšších otáčkach motora.

Chod motora je vyváženejší, pokiaľ má motor viac valcov alebo má väčší zotrvačník. Ťažší zotrvačník však uberá motoru motoru dravosť a ochotu vytáčať sa rýchlo do otáčok. Trojvalcové motory ako napríklad 1.2 HTP, či 1.4 TDI idú kvôli ťažšiemu zotrvačníku pomalšie do otáčok a tak isto pomalšie z nich padajú. Pri šesťvalcových motoroch je potreba zotrvačníka minimálna a pri osem a viac valcových motoroch takmer nulová.

Pri týchto motoroch sa však zotrvačník používa pre získanie trecej plochy pre spojku a zapadnutie pastorka štartéra do ozubeného venca zotrvačníka. Dieselové motory potrebujú zotrvačník neustále, bez ohľadu na počet valcov. Dôvodom je vysoká kompresia, na ktorú spotrebujú veľké množstvo kinetickej energie roztočeného zotrvačníka.

Štartovanie motora:


Po obvode zotrvačníka je nalisovaný ozubený veniec, ktorý slúži ako pripojenie pre pastorok štartéra. Pri štartovaní motora sa vysunie pastorok štartéra, ktorý presne zapadne do ozubeného venca zotrvačníka. Pastorok roztočí zotrvačník, čím dôjde k naštartovaniu motora.


Vyváženie a životnosť zotrvačníka:


Každý zotrvačník musí byť vyvážený, pretože sa jedná o rotačné teleso, ktoré by inak počas chodu motora spôsobovalo vibrácie. Vyvažovanie sa uskutočňuje na vyvažovacom stroji, postupným odvŕtavaním materiálu po obvode zotrvačníka. Zotrvačník sa vždy vyvažuje spolu s kľukovým hriadeľom. Aby sa vyváženie neporušilo, označuje sa pri demontáži vzájomná poloha zotrvačníka a kľukového hriadeľa.

Životnosť zotrvačníka je zvyčajne stanovená na rovnakú dobu ako životnosť celého automobilu. Môže sa však líšiť s ohľadom na výrobcu a značku daného automobilu. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje životnosť zotrvačníka je samotný štýl jazdy.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Zotrvačník: Vedel si aký vplyv má na chod motora?
G