Váha vzduchu (MAF): Aké sú najčastejšie príznaky jej poškodenia?

Váha vzduchu
Pod kapotou
Publikoval Denis

Snímač označovaný skratkou MAF (Manifold Air Flow), u motoristov oveľa viac známy ako váha vzduchu, slúži na meranie množstva vzduchu (váhy vzduchu) prúdiaceho do motora.

V súčasnosti najčastejšie používaný typ tohto senzora je umiestnený v sacom potrubí medzi vzduchovým filtrom a škrtiacou klapkou. Aké najčastejšie poruchy ho však môžu potrápiť? Poďme si na ne posvietiť.

Obsah

Najčastejšie používaný snímač MAF

Predtým, ako sa pozrieme na najčastejšie poruchy váhy vzduchu, respektíve snímača MAF, je vhodné spomenúť, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejší.

Ide o takzvaný plug-in hot wire, ktorý sa skladá z tepelného odporu, riadiaceho obvodu, snímača teploty nasávaného vzduchu a odporu meriaceho teplotu nasávaného vzduchu.

V skratke, časť vzduchu zo vzduchového filtra putuje do oblasti merania, kde sa toto množstvo meria. Snímač MAF vzápätí reaguje na zmeny v teplote, pričom zmeny hodnôt odporu a prúdu sa prevedú na pomerné napätie v riadiacom obvode - tieto hodnoty sú odoslané riadiacej jednotke motora na výpočet množstva nasávaného vzduchu.

Okrem toho sa riadiacej jednotke odosiela aj údaj o teplote vzduchu, vďaka čomu riadiaca jednotka motora prispôsobuje množstvo vstrekovaného paliva do spaľovacieho priestoru.

Najčastejšie príznaky poruchy váhy vzduchu

  • Obtiažné štarty motora kvôli nedokonalému spaľovaniu paliva

  • Vysoké alebo nízke voľnobežné otáčky motora, prípadne nerovnomerný voľnobeh

  • Nerovnomerný chod motora, opäť z dôvodu nedokonalému spaľovaniu

  • Cukanie pri akcelerácii, zlyhávanie zapaľovania, znížený komfort

  • Zhasínanie motora

  • Zvýšená dymivosť

Pokiaľ sa potvrdí, že tieto príznaky spôsobuje porucha váhy vzduchu, zrejme tak došlo z dôvodu znečistenia vzduchového filtra. Poškodená či nadmerne znečistená váha vzduchu však môže fungovať aj naďalej, no zmeny v chode motora sú značné a všimne si ich aj úplný laik.

Na poruchu snímača MAF môže taktiež upozorniť rozsvietená kontrolka motora, no nie je to pravidlom, pretože pokiaľ je príčinou poruchy upchaný kanál snímača MAF, motor je síce možné s ťažkosťami naštartovať, no chyba sa v riadiacej jednotke nemusí zaznamenať.

Riešenie poruchy váhy vzduchu

Vadná váha vzduchu, respektíve poškodený snímač MAF sa musí vymeniť, našťastie ide o jednoduchý proces. Možným riešením je taktiež jeho vyčistenie, no ide naozaj o dočasné riešenie, pri ktorom môže veľmi ľahko dôjsť k poškodeniu snímača - ide o citlivé zariadenie.

Pokiaľ si váhu vzduchu vymenil, mal by si samozrejme vymeniť taktiež vzduchový filter, ktorého výmena je naozaj lacná a jednoduchá záležitosť.