Logo Autoride.sk

Tvrdý brzdový pedál: Kde sa skrýva problém?

Publikoval Denis -

Tvrdý brzdový pedál patrí k problémom, ktoré trápia predovšetkým zanedbané vozidlá, ktorým nebol dopriaty dostatočný servis. Nakoľko však brzdy patria k tým najdôležitejším prvkom aktívnej bezpečnosti vozidla, nemal by si na údržbu brzdového systému zabúdať.

Obsah

V opačnom prípade sa tvoja bežná jazda autom skončiť preliačinou na aute a v tom horšom prípade sa môže táto jazda stať aj tvojou poslednou. Poďme sa však bez zbytočných rečí pozrieť na spomínaný problém s tvrdým brzdovým pedálom.

Tvrdý brzdový pedál:


Ak je brzdový pedál tvrdý a po jeho zošliapnutí má len veľmi malú vôľu, môžu sa za týmto problémom skrývať brzdové platničky, ktorých trecí povrch stratil svoje brzdné schopnosti a už nie je naďalej schopný vyvíjať dostatočnú brzdnú silu. Problém sa však nemusí skrývať len v brzdových platničkách.

Môže ho totiž spôsobovať aj zaseknutý strmeň, zaseknutý regulátor brzdného tlaku či posilovač bŕzd, ktorý je netesný alebo nevyvíja dostatočnú silu pôsobiacu na brzdový systém automobilu.

Riešenie problému:


 • kontrola povrchu brzdových platničiek a ich prípadná výmena

 • oprava či výmena strmeňa

 • výmena alebo oprava posilovača bŕzd

 • výmena regulátoru brzdného tlaku

 • výmena podtlakovej trubky vedúcej z posilovača bŕzd

Mnoho vodičov si však môže tento problém spliesť s iným javom, ktorého prejav je dosť podobný tvrdému brzdovému pedálu. V skutočnosti však ide o dva rozdielne problémy, ktorých riešenie nemusí byť vždy identické.

Odpor brzdového pedálu:


Ide o jav, kedy je pri brzdení potrebné vyvinúť viac sily na stlačenie brzdového pedálu, pričom pedál sa správa akoby bol vytláčaný naspäť. Tento problém môže mať niekoľko príčin, a to napríklad:

 • brzdová kvapalina je v zlom stave

 • netesné hadice brzdového systému (brzdový systém je zavzdušnený)

 • nesprávne zoštelované brzdové čeľuste v prípade bubnových bŕzd

 • zaseknutý regulátor brzdného tlaku

 • prasknutá podtlaková trubka vedúca z posilovača bŕzd

Riešenie problému:


 • zoštelovanie brzdových čeľustí bubnovej brzdy

 • kontrola stavu brzdovej kvapaliny (v prípade potreby jej výmena)

 • kontrola tesnosti hlavného brzdového valčeka a brzdových valčekov jednotlivých kolies

 • odvzdušnenie brzdového systému

 • výmena podtlakovej trubky vedúcej z posilovača

 • kontrola, v prípade potreby výmena brzdových hadíc

Vyššie spomínané problémy však nemusia byť spôsobené len jedným zo spomenutých problémov. Problémov môže byť hneď niekoľko a tak je vždy potrebné, aby si pri akomkoľvek probléme skontroloval stav celého brzdového systému. Na bezpečnosti, svojom zdraví a teda aj živote sa totiž naozaj neoplatí šetriť.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Tvrdý brzdový pedál: Kde sa skrýva problém?
G