Side Valve, v skratke SV: Vedel si o aký ventilový rozvod ide?

1915 Cadillac V8
Pod kapotou
Publikoval Denis

Ventilový rozvod Side Valve, v skratke SV, označuje rozvod s bočnými ventilmi. Ako už vyplýva z názvu, ide o ventilový rozvod, pri ktorom sú ventily umiestnené na jednej alebo oboch stranách valca.

Tento typ ventilového rozvodu sa tiež označuje aj ako rozvod so stojatými ventilmi, pretože ventily smerujú svojou hlavou hore smerom k hornej úvrati piestu.

Obsah

V anglických textoch je však motor s ventilovým rozvodom SV často označovaný aj ako flathead engine čo v preklade znamená motor s plochou hlavou.

Konštrukcia Side valve

Pri Side Valve rozvode sú ventily ovládané len pomocou zdvihátiek a spaľovací priestor je umiestnený mimo valca. Najčastejším konštrukčným riešením ventilového rozvodu SV sú dva ventily (jeden sací a jeden výfukový) na jednej strane valca.

Výnimočne sa vyskytovalo aj konštrukčné riešenie so sacím ventilom na jednej strane a výfukovým ventilom na strane druhej. V takomto prípade však musel byť motor vybavený nie jedným, ale dvoma vačkovými hriadeľmi.

Konštrukčné riešenie s jedným sacím ventilom na jednej strane valca a jedným výfukovým ventilom na druhej strane valca malo zlepšiť výmenu náplne valca a taktiež chladenie v mieste výfukového ventilu a jeho kanálu.

Výhody Side Valve

Výhodou ventilového rozvodu SV je predovšetkým jeho jednoduchosť, obsahuje malé množstvo súčiastok, s čím súvisí aj jeho vysoká tuhosť, nízka hmotnosť, jednoduchá konštrukcia hlavy valcov, ale taktiež jednoduchý pohon vačkového hriadeľa, ktorý je umiestnený pri kľukovom hriadeli.

Vačkový hriadeľ je poháňaný pomocou kľukového hriadeľa cez ozubené koleso. Ďalšou výhodou tohoto typu ventilového rozvodu je možnosť ovládať ventily pri vidlicových motoroch v oboch radách valcov jedným vačkovým hriadeľom.

Nevýhody Side Valve

Medzi nevýhody tohoto typu ventilového rozvodu môžeme zaradiť nevhodné riešenie a tvar spaľovacieho priestoru, ktorý je, ako som už spomínal, umiestnený mimo valca. Práve kvôli tomuto konštrukčnému riešeniu nie je možné pri motore s ventilovým rozvodom SV dosiahnuť vysoký kompresný pomer a výkon. Malý kompresný pomer znemožňuje použiť tento ventilový rozvod pri vznetových motoroch.

Plniaca účinnosť motora je tiež nižšia z dôvodu zložitého prúdenia vzduchu do valcov. Vysoká tuhosť a nízka hmotnosť ventilových rozvodov umožňuje dosahovať vysoké otáčky motora, čo však pri motoroch s ventilovým rozvodom SV nie je možné práve kvôli vysokým sacím stratám, ktoré s rastúcimi otáčkami motora stúpajú.

Záver

Kvôli svojím značným nedostatkom sa ventilový rozvod Side Valve dnes už v motoroch určených pre automobily nepoužíva. V minulosti sa však jednalo o jeden z najrozšírenejších typov ventilových rozvodov.

S týmto typom ventilového rozvodu sa však môžeš stretnúť aj dnes, avšak len v malých, jedno či dvojvalcových motoroch určených pre motocykle alebo kosačky.