Benzínový motor: O aký typ spaľovacieho motora ide?

Benzínový motor
Pod kapotou
Publikoval Denis

Benzínový motor je spaľovací motor, ktorý spaľuje benzín a iné palivá na báze benzínu, ako napríklad petrolej, benzénové zmesi a liehovo-benzínové zmesi.

Benzínový motor je často mylne označovaný ako zážihový motor, čo však nie je pravda. Aj keď väčšina benzínových motorov pracuje ako zážihové agregáty, nie je podmienkou, že nimi naozaj musia byť.

Obsah

Rozdiel medzi zážihovým a benzínovým motorom

Zážihový motor je spaľovací motor, ktorý zapaľuje zmes pomocou elektrickej iskry vytvorenej zapaľovacou sviečkou, kdežto benzínový motor je spaľovací motor, ktorý spaľuje už vyššie spomínané palivá, bez ohľadu na to, akým spôsobom je pracovná zmes zapálená.

Veľmi dobrým príkladom je napríklad motor od Mazdy nazývaný Skyactiv-X alebo aj iné motory, označované skratkou HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition), čo znamená, že zmes v spaľovacej komore je homogénna a k jej vznieteniu dochádza vďaka vysokej teplote, ktorá vzniká pri kompresii.

V jednoduchosti povedané, ide o benzínové motory, ktoré pracujú ako vznetové. Sú tu však malé rozdiely. Pri benzínovom zážihovom motore je zmes, ako som už spomínal, zapálená pomocou iskry zo zapaľovacej sviečky. Pri vznetových dieselových motoroch dochádza k vznieteniu zmesi tesne po tom, ako sa do stlačeného vzduchu vstrekne palivo.

Pri motoroch HCCI (vznetových benzínových motoroch) však nedochádza k zapáleniu zmesi pomocou elektrickej iskry, no ani tesne po tom, čo sa do stlačeného vzduchu vstrekne palivo. Pri motoroch HCCI je zmes paliva a vzduchu nasatá do valca už počas fáze nasávania a v momente, kedy piest pri svojom pohybe smerom hore vytvorí dostatočný tlak k tomu, aby zmes dosiahla kritickú teplotu, dôjde k jej vznieteniu.

Benzínový motor môže byť vznetový aj zážihový

Benzínový motor teda môže byť zostrojený aj ako vznetový, no v drvivej väčšine prípadov je zostrojený ako zážihový motor, o ktorom sme si už podrobne napísali v našom článku - Zážihový motor: Ako funguje a aké sú jeho výhody?

Benzínový motor dosahuje vyššie otáčky ako dieselový motor. Čiastočne je to kvôli ľahším piestom, ojniciam a kľukovému hriadeľu a taktiež aj kvôli tomu, že benzín horí rýchlejšie ako nafta.

Záver

Samozrejme existuje množstvo rôznych konfigurácií benzínového motora. Tento článok je zameraný na definíciu benzínového motora ako takého a vyvrátenie mylného tvrdenia o tom, že benzínový motor musí byť vždy zážihový. V jednoduchosti a skratke povedané, benzínový motor je motor spaľujúci palivo, ktorým je benzín.

Pre lepšie pochopenie témy si môžeš prečítať náš článok, v ktorom sa venujeme rozdeleniu piestových spaľovacích motorov - Rozdelenie motorov: Ako rozdeľujeme piestové spaľovacie motory?