Autá na LPG: Oplatí sa auto na LPG a aké sú jeho výhody, nevýhody?

Motor
Pod kapotou
Publikoval Daniel

Autá na LPG nie sú žiadnou novinkou. Mnoho majiteľov áut uprednostňuje toto alternatívne palivo pred benzínom, či dokonca naftou a to z jediného dôvodu, ktorým sú financie. Auto jazdiace na LPG si nemusíš len kúpiť, môžeš si ho totiž na toto palivo nechať prestavať, aj keď vstupná investícia nie je práve najnižšia. Avšak krátko po tom, ako si človek nechá auto, respektíve motora auta prestavať na LPG pocíti pri tankovaní na čerpacej stanici veľkú finančnú úľavu.

Práve nižšia cena paliva je dôvod prečo je prestavba auta na LPG tak obľúbená. Poďme si však povedať pár slov o LPG, ako o palive, ale aj o tom, aké výhody a nevýhody majú autá na LPG.

Obsah

Charakteristika LPG:

Skratka LPG označuje skvapalnený ropný plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách, presnejšie rafináciou ropy alebo jej ochladením, či stlačením čím sa skvapalňuje. Tento plyn sa skladá z niektorých, z týchto uhľovodíkov:

 • Propán

 • Propén

 • Bután

 • Isobután

 • Butylén

 • Isobutylén

U nás sa však pod pojmom LPG skrýva spravidla zmes propánu a butánu, nazývaná propán-bután, ktorý sa používa ako palivo:

 • pri varení

 • pri vykurovaní

 • pri osvetľovaní

 • pre spaľovacie motory

Tento plyn sa plní do tlakových fľašiek rôznych veľkostí, ktoré sa využívajú ako zásobníky. Keďže LPG narušuje gumu, musia byť tesnenia vyrobené zo syntetických látok, aby nedošlo k jeho úniku.

Vlastnosti LPG:

LPG je v pôvodnom stave bez farby, chuti a zápachu, preto sa do zmesi pridáva látka s charakteristickým pachom. LPG nie je jedovaté, je však nedýchateľné a má mierne toxický účinok. V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch, a v kvapalnom zase ľahší ako voda. Práve z dôvodu, že je ťažšie ako vzduch, nesmú autá na LPG parkovať v podzemných garážach, pretože pri jeho úniku bude vždy sadať na najnižšie miesta a vytláčať dýchateľný vzduch. Oktánové číslo skvapalneného ropného plynu LPG sa pohybuje od 103 do 111 oktánov, v závislosti od zloženia zmesi. To znamená, že oktánové číslo sa líši od množstva propánu a množstva butánu, ktoré spolu tvoria zmes pod názvom LPG.

V našich podmienkach je letná zmes LPG tvorená 40% propánu a 60% butánu a zimná zmes zas 60% propánu a 40% butánu. Kvalita zmesi ako aj výška oktánového čísla sa však môže líšiť v závislosti od výrobcu a čerpacej stanice LPG. Kvalita LPG totiž nie je jednotná na všetkých čerpacích staniciach.

Prestavba auta na LPG:

Prestavba motora auta na LPG nie je až tak finančne náročná ako prestavba na CNG. Pripraviť si však budeš musieť približne 700 až viac eur, v závislosti od typu motora, počtu jeho valcov, ale aj kvality LPG zariadenia a veľkosti nádrže. Prestavať na LPG sa však dá každý motor, či už benzínový (zážihový) alebo dieselový (vznetový).

Prestavba benzínu na LPG:

Pri dodatočnej prestavbe na LPG je cena prestavby ovplyvňovaná hlavne typom motora, respektíve jeho počtom valcov, zdvihovým objemom a taktiež veľkosťou požadovanej nádrže na skvapalnený ropný plyn. Ďalej je však cena prestavby ovplyvnená výberom firmy, ktorá ti bude prestavbu robiť, ale aj technológiou a výberom LPG zariadenia. Tie sa totiž môžu pohybovať v rôznych cenových hladinách a rozdiel medzi nimi môže byť až niekoľko stoviek eur. Vstupné náklady sa pri bežných zážihových motoroch s viacbodovým vstrekovaním paliva pohybujú medzi 700 Až 900 eurami. Pri zážihových motoroch s priamym vstrekovaním paliva sa však cena prestavby môže vyšplhať až na dvojnásobok bežnej ceny za prestavbu motora s viacbodovým vstrekovaním paliva.

Prestavba dieselu na LPG:

Každé auto, respektíve každý spaľovací motor auta sa dá prestavať na LPG. Pri dieselových motoroch by však prestavba motora na čisté spaľovanie skvapalneného ropného plynu stála veľmi veľa, a tak sa viac menej nevyužíva.

Alternatívou je však prestavba dieselového auta na duálny pohon Dieselgas LPG, respektíve jeho motora, čo je niečo úplne iné ako prestavba benzínového motora na LPG. Pri tomto type úpravy totiž skvapalnený ropný plyn LPG úplne nenahrádza naftu ako palivo, ale len jej časť. Jednoducho povedané, počas chodu motora sa do spaľovacej komory dostáva aj nafta aj LPG. Tento systém kombinácie nafty a skvapalneného ropného plynu sa nazýva Dieselgas LPG, pričom pri tomto systéme je možné nahradiť až 70% množstva nafty skvapalneným ropným plynom, vďaka čomu je možné dosiahnuť až 30% úsporu financií v porovnaní s tým, keby auto jazdilo čisto len na naftu.

Aké sú však výhody duálneho pohonu Dieselgas LPG?

V splynovači mení LPG svoje skupenstvo z kvapalného na plynné a následne sa pridáva do nasávaného vzduchu, ktorý prúdi sacím potrubím motora. Vďaka plynnému skupenstvu sa LPG lepšie premiešava so vzduchom, čím vzniká výbušnejšia zmes, ktorá sa zapáli po vstreknutí nafty. Takáto kombinácia paliva má oveľa lepšie vlastnosti ako samotná nafta, pretože dochádza k rýchlejšiemu zapáleniu zmesi a jej dokonalejšiemu prehoreniu. Vďaka tomu je obsah pevných častíc vo výfukových plynoch nižší ako pri spaľovaní čistej nafty.

V závislosti od množstva LPG, ktoré nahradí naftu sa menia aj parametre motora. Vďaka vysokému oktánovému číslu LPG (103 až 111 oktánov) totiž narastie krútiaci moment a výkon automobilu, čo bude predovšetkým citeľné v nízkych otáčkach. Motor však bude mať okrem vyššieho výkonu aj hladší, tichší a kultivovanejší chod, ako v prípade, keby bežal len na naftu.

Princíp úspory financií za palivo však spočíva pri systéme Dieselgas LPG len v tom, že pridaním ďalšieho výbušnejšieho a lacnejšieho paliva, ktorým je LPG , bude motor potrebovať menej nafty na to, aby mal rovnaký výkon. Nafta je jednoducho nahradená lacnejším LPG.

Kombináciu nafty a skvapalneného ropného plynu možno v podstate aplikovať na akýkoľvek vznetový motor. Všeobecne sa táto zmena viac oplatí pri nákladných alebo pri ťažkých vozidlách, ktoré sú neustále v prevádzke, pretože cena prestavby je ešte o niečo vyššia, ako prestavba benzínu na LPG a taktiež úspora financií nie je až tak vysoká ako v prvom prípade.

Vstrekovanie LPG:

Vstrekovanie LPG do motora môže prebiehať pomocou dvoch systémov vstrekovania, a to presnejšie pomocou vstrekovania plynného LPG a vstrekovania kvapalného LPG. Aký je však medzi týmito dvoma systémami vstrekovania rozdiel?

Vstrekovanie plynného LPG:

Po natankovaní vzniká v nádrži tlak, vplyvom čoho sa LPG dostáva cez ventil a palivové vedenie k motoru a následne do splynovača. Tu mení LPG svoje kvapalné skupenstvo na plynné a keďže sa plyn pri odparovaní extrémne rýchlo ochladzuje musí byť zabezpečený ohrev splynovača minimálne na teplotu 30 až 40 stupňov, aby nezamrzol a bol funkčný. Tento ohrev je zabezpečený napojením splynovača na chladiaci okruh motora. Horúca chladiaca kvapalina tak odovzdáva svoje teplo splynovaču a udržiava ho tak v pracovnej teplote. Za splynovačom je LPG v plynnom skupenstve vedené ku vstrekovačom, cez ktoré je vstrekované do sacieho potrubia, odkiaľ sa dostane do valcov motora.

Vstrekovanie kvapalného LPG:

Vstrekovanie kvapalného LPG sa veľmi podobá viacbodovému vstrekovaniu benzínu. V tomto prípade sa v LPG nádrži nachádza čerpadlo, ktoré tlačí plyn dopredu cez palivové vedenie a špeciálny ventil. Odtiaľ je kvapalné LPG vedené ku špeciálnym vstrekovačom. Tak ako aj v predošlom prípade, aj v tomto prípade je plyn vstrekovaný do sacieho potrubia, odkiaľ sa dostáva do valcov motora, avšak nie v plynnej, ale kvapalnej forme.

Porovnanie kvapalného a plynného vstrekovania LPG:

 • Pri plynnom vstrekovaní naštartuje motor na benzín a až do doby, dokým sa nezohreje chladiaca kvapalina, a tým pádom aj splynovač na požadovaných 30 až 40 stupňov pokračuje motor v spaľovaní benzínu. Ako náhle sa však splynovač zohreje na požadovanú teplotu, riadiaca jednotka LPG automaticky prepne motor na spaľovanie plynu.

 • Pri kvapalnom vstrekovaní taktiež motor naštartuje na benzín. Rozdiel je však ten, že riadiacej jednotke LPG v tomto prípade stačí približne len 30 sekúnd na to, aby prepla motor na spaľovanie plynu.

 • Pri plynnom vstrekovaní výkon motora čiastočne poklesne, no pri kvapalnom vstrekovaní ostáva výkon motora nezmenený a v niektorých prípadoch môže dokonca stúpnuť.

 • Absencia splynovača pri kvapalnom vstrekovaní LPG.

Výkon auta na LPG:

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa majitelia automobilov obávajú prestavby na LPG je pokles výkonu motora. Toto tvrdenie je síce pravda, no obavy sú v mnohých prípadoch až príliš prehnané. Automobil jazdiaci na LPG sa správa rovnako ako automobil jazdiaci na benzín a udávaný pokles výkonu o 5 až 10 % bežný motorista ani nepocíti.

Spotreba paliva a LPG:

Pokiaľ ide o spotrebu paliva, tak je pravda že neostane rovnaká ako keď pracuje motor len na benzín. Nárast spotreby však závisí od typu motora. Vo väčšine prípadov však spotreba stúpne približne o 10 až 20 %, avšak cena paliva jedného litra LPG je podstatne nižšia ako cena benzínu, či nafty.

Objasníme si to v jednoduchom príklade:

Máme auto so spotrebou benzínu 8 litrov na 100 km. Po prepnutí auta na LPG stúpne spotreba paliva na 9,5 až 10 litrov na 100 km. To však nie je žiaden problém, pretože cena za liter LPG sa pohybuje približne okolo 0,56 eur. Na 100 km teda zaplatíme len približne 5,6 eura, ak nerátame spotrebu benzínu na naštartovanie a zohriatie motora.

Tankovanie LPG:

Pri tankovaní LPG je potrebné vedieť, že z bezpečnostných dôvodov nie je možné natankovať plnú nádrž. Viacúčelový ventil na nádrží obmedzuje naplnenie nádrže približne na 80% jej objemu. To znamená, že napríklad do 50 litrovej nádrže natankuješ len oko 40 litrov LPG.

Výhody LPG:

 • kvalitné vysokooktánové palivo (103 až 111 oktánov)

 • v niektorých krajinách sú vozidlá jazdiace na LPG oslobodené od cestnej dane

 • väčší dojazd pri kombinácii pôvodného paliva a LPG, respektíve kombinácii oboch nádrží

 • vďaka vysokému oktánovému číslu má LPG väčšiu odolnosť voči detonačnému horeniu

 • zníženie hladiny hluku motora

 • nižšia cena paliva o 40 až 50%

 • pomerne hustá sieť čerpacích staníc

 • výrazne zníženie škodlivých emisií

 • šetrnejšie k motorovému oleju

 • LPG nevytvára žiadne uhlíkové usadeniny ani iné nečistoty

Nevýhody LPG:

 • zmenšenie priestoru kufra kvôli umiestneniu nádrže na LPG

 • výkon motora môže po dodatočnej montáži klesnúť zhruba o 5 až 10%

 • zvýšenie spotreby paliva o 10 až 20%

 • povinné prehliadky palivovej sústavy a tlakovej nádrže

 • nákladnejší servis

 • pokiaľ sa motor, respektíve chladiaca kvapalina nezohreje aspoň na teplotu 30 – 40 stupňov ide auto len na benzín, čo môže pri studených mesiacoch trvať aj niekoľko minút

 • jazdné vlastnosti automobilu sa môžu vplyvom zaťaženia zadnej nápravy LPG nádržou výrazne zmeniť

 • zakázaný vjazd do väčšiny podzemných parkovísk

 • je ťažšie ako vzduch, a tak sa ťažko odvetráva, z čoho vyplýva spomínaný zákaz vjazdu do podzemných parkovísk

 • počiatočné náklady na prestavbu

Na záver by som dodal, že aj keď autá na LPG nepatria medzi najrozšírenejšie, je LPG ako alternatívne palivo veľmi ekologickou a taktiež ekonomickou náhradou za naftu či benzín.

Dúfam, že bol tento článok pre teba užitočný a že si sa dozvedel všetko čo si potreboval. Ak ti však niečo v článku chýba, poprípade ak máš nejaký nápad na doplnenie obsahu tohto článku, neváhaj a napíš nám to do komentu na FB či pod článok a my ho o s radosťou doplníme o ďalšie užitočné informácie.