Kotúčové brzdy: Aké sú ich výhody a nevýhody?

Kotúčové brzdy
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

V tomto článku sa pozrieme na kotúčové brzdy, povieme si ako fungujú a vyzdvihneme ich klady a zápory. Kotúčové brzdy sa používajú najmä v automobiloch, no nájdeme ich aj pri motorkách či dokonca vlakoch.

Pracovná časť kotúčovej brzdy je kotúč, ktorý je brzdený prítlakom brzdových platničiek. Po stlačení brzdového pedálu vzniká tlak v brzdovom systéme a brzdová kvapalina začne tlačiť na brzdový piest, ktorý tlačí na brzdové platničky. Tým vzniká trenie a teda aj brzdná sila, ktorá zastaví či spomalí vozidlo.

Obsah

Kotúčové brzdy môžeme rozdeliť na brzdy s pevným strmeňom a plávajúcim strmeňom.

Kotúčové brzdy s pevným strmeňom:

V prípade kotúčovej brzdy s pevným strmeňom, sa na oboch stranách strmeňa nachádzajú valčeky, v ktorých sa pohybujú piesty. Pri brzdení tlačí brzdová kvapalina na piesty, ktoré zasa tlačia brzdové platničky na plochu kotúča z oboch strán.

Kotúčové brzdy s plávajúcim strmeňom:

Pri kotúčovej brzde s plávajúcim strmeňom je piest umiestnený len na jednej strane strmeňa. Piest tlačí brzdovú platničku na kotúč, čím vzniká na druhej strane strmeňa reakčná sila, posúvajúca strmeň, ktorý tak pritlačí brzdovú platničku o kotúč na opačnej strane ako sa nachádza piest.

Kotúčové brzdy a ich konštrukcia:

Brzdové platničky

Kotúčové brzdy sú zložené z viacerých komponentov, a to:

  1. Brzdový kotúč

  2. Brzdový strmeň

  3. Brzdový piest

  4. Brzdové platničky

1. Brzdový kotúč

Kotúč je spojený s kolesom pomocou skrutiek a otáča sa spolu s ním. Je vyrobený z kovu, temperovanej liatiny alebo iných materiálov odolných voči vysokému tepelnému a mechanickému namáhaniu. Pri drahších, športových automobiloch môže byť keramický.

Kotúč má tvar taniera a môže byť jednoduchej alebo dutej konštrukcie (kotúče s vnútorným chladením). Pri brzdení vzniká teplo a dochádza k zahrievaniu brzdového kotúča, preto bývajú niektoré kotúče vybavené vnútorným chladením, čo je v podstate sústava kanálikov, cez ktorú prechádza vzduch, čo napomáha chladeniu.

Existujú dokonca kotúče, do ktorých sú navŕtané diery napomáhajúce odvádzať vodu, nečistoty a zlepšujú tak brzdný účinok. Taktiež existujú kotúče, ktoré majú na trecej ploche vytvorené drážky. Tieto drážky umožňujú vizuálnu kontrolu stavu opotrebovania kotúčov, no taktiež zlepšujú ich samočistiacu schopnosť a urýchľujú zabehnutie brzdových platničiek.

Kotúč môže mať rôzne rozmery, pričom platí, že čím väčší je jeho priemer, tým väčší je aj brzdný moment.

2. Brzdový strmeň

Je to súčiastka, ktorá je pripojená k automobilu a do ktorej je namontovaný brzdový piest, respektíve niekoľko piestov v prípade viac-piestových kotúčových bŕzd.

3. Brzdový piest

Je namontovaný v brzdovom strmeni a je k nemu pripevnená hadička s brzdovou kvapalinou. Pri brzdení tlačí brzdová kvapalina na piest, ktorý zatlačí brzdové platničky na kotúč. Pri vysokovýkonných, športových automobiloch sa využívajú dvoj, štvor alebo viacero piestové prevedenia kotúčovej brzdy.

4. Brzdové platničky

Opotrebované kovové brzdové platničky

Brzdové platničky zovierajú brzdný kotúč medzi seba a sú skonštruované tak, aby pri kontakte s brzdovým kotúčom vznikalo čo najväčšie trenie. Niektoré automobily sú vybavené senzorom opotrebovania brzdových platničiek, ktorý upozorní šoféra, keď je potrebná ich výmena.

Výhody kotúčových bŕzd:

  • oproti bubnovým brzdám sú jednoduchšie, výkonnejšie a spoľahlivejšie- nižšia hmotnosť

  • lepšie sa chladia

  • jednoduchá výmena

Nevýhody kotúčových bŕzd:

  • vyššia cena

  • zložitejšie napojenie ručnej brzdy

  • nie sú tak odolné voči nečistotám ako bubnové brzdy

V lacnejších automobiloch sa používajú len na prednej náprave, vzhľadom na ich vyššiu cenu a zložitejšie napojenie na ručnú brzdu (v automobiloch strednej triedy a vyšších triedach sa kotúčové brzdy používajú na oboch nápravách automobilu práve vďaka ich vyššej účinnosti v porovnaní s bubnovými brzdami).

Pozri si krátku videoukážku o tom, ako fungujú kotúčové brzdy: