AUTORIDE

Viacbodové vstrekovanie paliva: O aký typ vstrekovania ide?

Viacbodové vstrekovanie paliva
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Viacbodové vstrekovanie paliva je označované skratkou MPI (Multi Point Injection). Pri tomto type vstrekovania sa palivo vstrekuje pred sací ventil pomocou vstrekovacích ventilov priradených k jednotlivým valcom.

To znamená, že ku každému jednému valcu je priradený jeden vstrekovací ventil, ktorý dodáva potrebnú dávku paliva pre daný valec.

Obsah

Ako funguje viacbodové vstrekovanie paliva?

Ako už bolo spomenuté, pri viacbodovom vstrekovaní sa palivo vstrekuje pred sací ventil, čím sa zabezpečí rovnaké zloženie pracovnej zmesi pre každý jeden valec. Pri viacbodovom vstrekovaní MPI je vstrekovací tlak paliva 0,2 až 0,3 MPa (2 až 3 bar) nad hodnotou tlaku v sacom potrubí.

Medzi výhody viacbodového vstrekovania paliva, môžeme okrem presného dávkovania množstva paliva pre každý jeden valec zaradiť aj presné časovanie vstreku paliva. Časovanie vstreku a okamih vstreku paliva je totiž veľmi dôležitý pre optimalizáciu spotreby a emisií.

Viacbodové vstrekovanie paliva tak môžeme rozdeliť podľa okamihu vstreku paliva na:

Simultánne vstrekovanie:

Simultánne vstrekovanie paliva

Pri tomto type vstrekovania vstrekujú všetky vstrekovacie ventily palivo súčasne, bez ohľadu na prebiehajúci zdvih valcov. Dávka paliva je však rozdelená na dve časti, aby sa tak vykompenzovali rozdiely v čase prípravy zmesi pre jednotlivé valce.

Jednoducho povedané, polovica dávky paliva sa vstrekne pri jednom otočení kľukového hriadeľa a druhá polovica dávky paliva pri druhom otočení kľukového hriadeľa.

Skupinové vstrekovanie:

Pri skupinovom vstrekovaní sú vstrekovacie ventily jednotlivých valcov rozdelené do skupín. Tieto skupiny vstrekovacích ventilov vstrekujú do valcov celú dávku paliva súčasne počas jedného cyklu motora.

Sekvenčné vstrekovanie:

Vstrekovacie ventily vstrekujú palivo pred sací ventil jednotlivo, podľa poradia zapaľovania s rovnakým predstihom pre všetky valce. Celá dávka paliva sa však vstrekuje len raz počas jedného cyklu pred začiatkom každej sacej fázy.

Individuálne vstrekovanie:

Individuálne vstrekovanie paliva

Individuálne vstrekovanie pracuje podobne ako sekvenčné vstrekovanie, avšak navyše umožňuje ovplyvňovať dobu vstreku a predvstrek paliva individuálne pre každý valec. Tento typ vstrekovania paliva umožňuje vyrovnávať nepravidelný chod motora spôsobený rozdielnými podmienkami pri plnení valcov.

Záver

Z evolučného hľadiska môžeme zaradiť viacbodové vstrekovanie niekde uprostred medzi jednobodové vstrekovanie paliva a priame vstrekovanie paliva. Dodnes je však viacbodové vstrekovanie najrozšírenejším typom vstrekovania paliva pre zážihové motory.