Jednobodové vstrekovanie paliva SPI: O aký typ vstrekovania ide?

BMC A - 1.2 liter SPi
Pod kapotou
Publikoval Denis

Jednobodové vstrekovanie paliva je označené skratkou SPI, čo v angličtine znamená single point injection.

Jednobodové vstrekovanie je typ nepriameho vstrekovania paliva, pri ktorom sa palivo vstrekuje pomocou jedného vstrekovacieho ventilu do spoločnej komory sacieho potrubia pred škrtiacou klapkou.

Obsah

Ako funguje jednobodové vstrekovanie paliva?

Po tom, ako sa palivo vstrekne pomocou vstrekovacieho ventilu do komory sacieho potrubia, mieša sa s prúdiacim vzduchom a prechádza cez škrtiacu klapku.

Za škrtiacou klapkou sa sacie potrubie rozdeľuje do samostatných komôr, pomocou ktorých je zmes paliva a vzduchu vedená k jednotlivým valcom motora. Vstrekovací tlak paliva pri tomto type vstrekovania dosahuje 0,1 až 0,15 MPa (1 až 1,5 bar) nad hodnotou tlaku v sacom potrubí.

Pri vidlicových motoroch je jednobodové vstrekovanie paliva riešené dvoma vstrekovacími ventilmi, pretože rady valcov sú dve. Pre každý rad valcov sa teda využíva jeden vstrekovací ventil so samostatnou komorou škrtiacej klapky.

Jednobodové vstrekovanie paliva a jeho výhody:

  • jednoduchá konštrukcia

  • dobré rozptýlenie paliva

  • odparovanie paliva na horúcich stenách sacieho potrubia (zlepšuje sa tak príprava zmesi)

Jednobodové vstrekovanie paliva a jeho nevýhody:

  • veľká vzdialenosť vstrekovacieho ventilu od spaľovacieho priestoru (predĺžený čas prípravy zmesi)

  • nerovnomerné rozdelenie zmesi pre jednotlivé valce

  • kondenzovanie paliva na studených stenách sacieho potrubia

  • pomalá reakcia na zmenu pracovných podmienok motora

Jednobodové vstrekovanie paliva bolo využívané v rokoch 1980-1995 v amerických automobiloch a európskych autách začiatkom a polovice 90-tych rokov, dnes už je táto technológia zastaralá.