AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Na čo slúžia výfukové zvody?

Publikoval Denis -

Výfukové zvody sú skupina potrubí, ktorá odvádza plyny z hlavy valcov priamo do výfukového potrubia. Výfukové zvody sa skladajú z jednotlivých potrubí smerujúcich z valcov, ktoré sa na konci spájajú do jedného potrubia. Rýchlosť pohybu plynov ovplyvňuje dĺžka a tvar výfukových zvodov. Ak sú zvody krátke, plyny rýchlo stratia svoju rýchlosť potom, ako opustia hlavu valcov. Ak sú však zvody dlhé, rýchlosť zostáva zachovaná a plyny sa dostanú rýchlejšie do výfukového potrubia.

Výfukové zvody by teda mali mať čo najmenší prietokový odpor, aby bolo umožnené lepšie a rýchlejšie vyprázdnenie plynu z valcov do výfukového potrubia.