Irídiové sviečky sľubujú zvýšenie výkonu, aká je pravda?

Irídiové sviečky
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Irídiové sviečky dokážu podľa výrobcu zvýšiť výkon motora a znížiť jeho spotrebu. Ich živonosť je zároveň podstatne dlhšia než životnosť zapaľovacích sviečok z bežného materiálu.

Aká je však pravda? V dnešnom článku si bližšie posvietime na irídiové sviečky, ich výhody, konštrukciu a funkciu.

Obsah

Konštrukcia irídiovej sviečky:

Irídiové sviečky sa vyrábajú zo zliatiny irídia a ródia. Tieto materiály sú niekoľkonásobne pevnejšie a taktiež odolnejšie voči teplotám ako materiály, z ktorých sa vyrábajú štandardné sviečky.

Irídiové sviečky majú krátku skosenú vonkajšiu elektródu, ktorá zlepšuje prístup k zmesi paliva a vzduchu a najtenšiu centrálnu elektródu, ktorej priemer je 0,4 mm, čo zaručuje nižšie energetické nároky.

Len pre informáciu, klasické zapaľovacie sviečky majú zvyčajne priemer centrálnej elektródy 2.0 mm a platinové zapaľovacie sviečky 1,1 mm.

Irídiové sviečky a výrobcom udávané výhody:

  • zníženie spotreby paliva

  • vyšší výkon motora

  • nižšie energetické nároky

  • rovnomernejší chod pri voľnobehu

  • vyššia životnosť sviečok

Tieto sviečky podľa výrobcov dokážu zvýšiť výkon motora a znížiť jeho spotrebu vďaka lepšiemu odpáleniu zmesi paliva a vzduchu za nižších energetických nárokov. Keďže ale túto teóriu nemám podloženú žiadnymi faktami ako napríklad testom na dynamometri či iným vhodným testom, nedovolím si povedať, či to tak skutočne je alebo nie.

Mnoho ľudí však tvrdí, že po výmene klasických sviečok za irídiové pocítili menší rozdiel vo výkone a spotrebe. To však mohlo byť spôsobené len výmenou starých zapaľovacích sviečok za nové a akýmsi placebo efektom.

Irídiové sviečky a ich výhody a nevýhody

Pravdou však zostáva, že irídiové sviečky sú kvalitnejšie a sú vyrobené z odolnejších materiálov ako klasické sviečky, takže vydržia väčšie namáhanie a ich životnosť je vyššia ako životnosť klasických zapaľovacích sviečok.

Na druhej strane ale stojí vyššia cena irídiovej zapaľovacej sviečky, ktorá sa aj pri dlhšej životnosti nemusí vždy vyplatiť. Irídiové sviečky však používajú mnohé športové modely áut.

Pokiaľ sa na to pozrieme z čisto teoretického hľadiska, irídiové sviečky by mohli fungovať, ale len v takomto prípade: Pri spaľovaní sa nie vždy spáli všetko palivo, ktoré sa dostane do spaľovacieho priestoru, čiže malé množstvo sa bez úžitku dostane výfukom von.

Irídiové sviečky a výkon:

Pokiaľ by irídiová sviečka dokázala lepšie zapáliť zmes a zapáliť väčší podiel paliva ako klasická sviečka, dalo by sa povedať, že malé navýšenie výkonu a zníženie spotreby by bolo možné.

Išlo by však len o veľmi malé nepozorovateľné navýšenie výkonu a zníženie spotreby. Pokiaľ však neuvidím jasný dôkaz že to tak je, nedovolím si tvrdiť, že to, čo udáva výrobca, je naozaj pravda.