Common Rail používa čoraz viac automobilov, ako funguje a o čo vôbec ide?

Prierez dieselového V8 motora
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin  —  Aktualizované

Common Rail, v skratke CR, je systém vstrekovania paliva pre zážihové a vznetové motory. Systém Common Rail je vybavený vysokotlakovým zásobníkom, ktorý vydrží vysoký tlak pumpy paliva.

Palivo, ktoré je vstrekované do valca, je rozptýlené viacerými menšími otvormi vstrekovačov, k čomu je potrebný vyšší tlak. Takto vstrekované palivo tvorí lepšie horľavú zmes, vďaka čomu má motor väčšiu účinnosť.

Obsah

Ako funguje Common Rail?

Narozdiel od iných systémov vstrekovania paliva, pri systéme Common Rail je tlak paliva vytváraný nezávisle od otáčok motoru a vstrekovaného množstva paliva a tak je vždy dostatočný vďaka vysokotlakovému zásobníku.

Pri bežných systémoch je palivo vedené z palivovej nádrže pomocou čerpadla nízkotlakovým potrubím do vysokotlakových čerpadiel valcov a z nich potom pomocou vysokotlakového potrubia rovno do vstrekovačov.

Systém Common Rail vedie palivo z vysokotlakového čerpadla do zásobníku tlaku - Rail ktorý je jeden spoločný (Common) pre všetky valce. Zo zásobníku je palivo rozvedené k jednotlivým vstrekovačom. Pri CR býva vysokotlakové čerpadlo len jedno, no pri väčších motoroch bývajú aj dve.

Čerpadlo systému Common Rail musí byť stavané na dodávku maximálneho výkonu, tlak v zásobníku je udržovaný ventilom a prebytočné palivo sa vracia naspäť do palivovej nádrže.

História Common Rail v skratke

Prvá generácia systému Common Rail (1997) používala tlak 1350 barov, druhá generácia (2001) používa tlak 1600 barov a tretia generácia (2003) Common Rail dosahuje tlak 1800 barov.

Postupným vylepšovaním sa dosiahlo rozdelenie systému do dvoch skupín, podľa toho aký princíp využívajú vstrekovače. Ide o piezoelektrické alebo magneticé vstrekovače. Najmodernejšie systémy CR dosahujú maximálny tlak 3000 barov.

Na systém CR prechádza stálle väčší počet automobilov. V súčasnosti vyrába systém Common Rail firma BOSCH, Denso, Magneti Marelli, Simens-VDO a Delphi.

Výhody systému Common Rail

Systém vstrekovania paliva Common Rail ponúka niekoľko výhod oproti iným systémom vstrekovania paliva. Niektoré z týchto výhod zahŕňajú:

  1. Nižšia spotreba paliva: Systém vstrekovania paliva Common Rail umožňuje presné dodávanie paliva, čo vedie k efektívnemu spaľovaniu, nižšej spotrebe paliva a zníženiu emisií.

  2. Zvýšený výkon: Systém vstrekovania paliva Common Rail umožňuje vysokotlakové vstrekovanie paliva, čo vedie k zlepšeniu výkonu a výkonu motora.

  3. Tichší chod: Systém vstrekovania paliva Common Rail pracuje s nižšou hladinou hluku, čo má za následok tichší chod motora.

  4. Nižšie emisie: Systém vstrekovania paliva Common Rail ponúka lepšiu kontrolu nad vstrekovaním paliva, čo vedie k zníženiu emisií škodlivých znečisťujúcich látok.

Komponenty systému Common Rail

Systém vstrekovania paliva Common Rail pozostáva z niekoľkých komponentov, a to:

  • Vysokotlakové palivové čerpadlo: Vysokotlakové palivové čerpadlo dodáva stlačené palivo do palivovej koľajnice.

  • Rozdeľovač paliva: Rozdeľovač paliva je vysokotlakové potrubie, ktoré rozvádza palivo do každého vstrekovača.

  • Vstrekovače paliva: Vstrekovače paliva sú zodpovedné za dodávku správneho množstva paliva do spaľovacej komory motora v správnom čase.

  • Elektronická riadiaca jednotka (ECU): ECU riadi systém vstrekovania paliva vrátane tlaku paliva a časovania vstrekovania.

  • Snímač tlaku: Snímač tlaku monitoruje tlak paliva v koľajnici paliva a posiela signály do ECU na úpravu tlaku paliva a časovania.

  • Snímač teploty: Snímač teploty monitoruje teplotu paliva a posiela signály do ECU na úpravu tlaku paliva a časovania.

Označenia vznetových motorov využívajúcich systém Common Rail:

Zážihové motory, ktoré používajú systém Common Rail sa označujú ako GDI (gasoline direct injection), FSI (fuel-stratified injection), a ďalšie...

Záver

Systém vstrekovania paliva Common Rail je dôležitou súčasťou moderných zážihových a vznetových motorov a ponúka niekoľko výhod oproti iným systémom vstrekovania paliva.

Krátka ukážka ako funguje systém Common Rail: