AUTORIDE

Brzdové hadice: Aké sú príznaky a rôzne príčiny ich porúch?

Brzdové hadice
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Brzdové hadice sú neoddeliteľnou súčasťou brzdového systému automobilu. Tieto hadice slúžia na transport brzdovej kvapaliny a sú na ne kladené pomerne vysoké nároky, od čoho je odvodená aj ich konštrukcia.

V tomto článku si posvietime na konštrukciu brzdových hadíc, ako zistiť ich poškodenie, ako aj na príčiny poškodenia tejto nevyhnutnej a veľmi dôležitej súčasti každého automobilu.

Obsah

Brzdové hadice a ich konštrukcia

Brzdové hadice sa skladajú z vnútornej gumovej hadice, ochrannej vrstvy, ktorú najčastejšie tvorí pletenec z kevlaru a z vonkajšieho gumového plášťa hadice. Brzdové hadice musia byť pevné a musia mať aj dlhú životnosť, pretože akékoľvek poškodenie týchto komponentov môže mať fatálne následky.

Ani použitie kvalitných materiálov brzdových hadíc však neznamená, že nedôjde k prípadu, kedy brzdové hadice zlyhajú. Práve z tohoto dôvodu sú moderné automobily vybavené dvojokruhovým brzdovým systémom.

Poškodené brzdové hadice. Ako to zistiť?

Brzdový pedál v aute

Ak sa brzdové hadice poškodia, môže to znefunkčniť celý brzdový systém automobilu. Práve z tohoto dôvodu by mali byť brzdové hadice pravidelne kontrolované a v prípade potreby ihneď vymenené.

Na poškodenie brzdových hadíc ťa môže upozorniť náhly pokles brzdovej kvapaliny (pretrhnutie hadice), ale aj mäkký brzdový pedál, ktorý naznačuje, že brzdový systém automobilu je zavzdušnený. V oboch prípadoch je potrebné vykonať výmenu brzdových hadíc a následne vypumpovať z brzdového systému vzduch.

Požiadavky na brzdové hadice

 • vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam

 • vysoká tepelná odolnosť

 • minimálna rozťažnosť pod tlakom

 • dobrá ohybnosť

 • minimálna priepustnosť vlhkosti

 • dobrá znášanlivosť s brzdovými kvapalinami predávanými na trhu

Poruchy brzdových hadíc

 • bežné opotrebenie

 • zakrútenie

 • pretrhnutie

 • poškodenie koncovky hadice

 • upchatie

Príznaky porúch brzdových hadíc

 • únik hydraulickej kvapaliny

 • odpor brzdového pedálu

 • mäkký brzdový pedál

 • vibrácie pri brzdení

 • predĺžená brzdná dráha

Ako každý komponent či súčiastka, aj brzdové hadice majú svoju životnosť. pričom jej životnosť ovplyvňujú rôzne faktory.

Príčiny porúch brzdových hadíc

1. Vonkajšie vplyvy

Ide o vplyvy, ktoré prispievajú k predčasnému starnutiu plášťa brzdových hadíc. Medzi ne patrí nadmerné tepelné žiarenie od motora, brzdových kotúčov, ale taktiež mrazy a voda, ktorá obsahuje posypovú soľ.

2. Tepelné a mechanické namáhanie

Ochrannú vrstvu brzdových hadíc poškodzuje najmä nadmerné tepelné žiarenie od motora, ale aj prípadné mechanické namáhanie. Na životnosť brzdovej hadice totiž výrazne vplýva aj jej osadenie a samotná montáž.

Pokiaľ je možné, brzdová hadica by nemala byť skrútená či rôzne poohýbaná. Taktiež by sa brzdová hadica nemala dotýkať žiadneho potencionálne nebezpečného dielu (horúceho alebo pohyblivého).

Kotúčové brzdy

Medzi tieto komponenty môžeme zaradiť napríklad brzdové komponenty, časti motora či riadenia. Kontakt brzdových hadíc s týmito komponentami je potrebné overiť nielen pri zdvihnutom vozidle, ale aj po spustení na zem či po naštartovaní a otáčaní volantom.

Veľmi dôležité je však aj správne dotiahnutie kovovej koncovky brzdovej hadice. Príliš utiahnutá alebo neutiahnutá koncovka hadice môže znamenať únik brzdovej kvapaliny.

3. Pôsobenie brzdovej kvapaliny

Životnosť vnútornej gumovej hadice síce najviac ovplyvňuje nadmerné tepelné žiarenie, no aj degradácia materiálu vplyvom pôsobenia brzdovej kvapaliny.