Čo je to AdBlue alebo ekologická "vychytávka" na zníženie emisií výfukových plynov?

AdBlue
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

AdBlue je chemicky čistý, vodný roztok syntetickej močoviny, teda ďalšia ekologická "vychytávka", ktorá dokáže znížiť emisie výfukových plynov vznetových motorov.

Toto kvapalné aditívum môže mať pomenovanie AUS 32, čo je skratka Aqueous Urea Solution, teda vodný roztok močoviny. Je to bezfarebná kvapalina, zapáchajúca po amoniaku. Nie je nebezpečná pre človeka ani horľavá.

Obsah

Zloženie AdBlue

  • 32,5% čistá močovina

  • 67,5% demineralizovaná voda

Tento roztok tuhne pri -11 stupňoch celzia, preto sa vo vozidlách, ktoré sú určené na chladnejšie podmienky montuje ohrev nádrže, prípadne celého vedenia systému AdBlue.

Ako funguje AdBlue

AdBlue sa vstrekuje pred katalyzátor, kde sa mieša s výfukovýmy plynmi. Močovina sa rozkláda vplyvom teploty na NH3 (amoniak) a CO2 (oxid uhličitý). Amoniak ďalej reaguje z NOx (oxid dusíka), ktorý vzniká pri spaľovaní nafty. Touto chemickou reakciou vzniknú neškodné produkty ako dusík a vodná para.

Na to, aby táto reakcia vznikla, je potrebná dostatočná teplota výfukových plynov a katalyzátoru, preto je výfukový systém vybavený čidlami teploty a močovina je vstrekovaná až po dosiahnutí správnej teploty.

Spotreba AdBlue sa pohybuje medzi 3 až 7% spotrebovaného paliva, pričom množstvo vstreknutej močoviny závisí od emisnej normy. V priemere sa pohybuje okolo 1 litra na 1000km.

Výsledkom sú nižšie emisie, no zároveň aj vyššia cena automobilu, vyššie prevádzkové náklady a potreba dolievať močovinu.