Európska emisná norma Euro 6

EÚ vlajka
Publikoval Denis

Emisná norma Euro 6 bola schválená 1 septembra 2014. Šiesta emisná Euro norma je zameraná na dieselové NOx, najmä kvôli výsledkom štúdií, ktoré spájajú tieto emisie s respiračnými problémami. Aby sa splnili nové ciele, niektorí výrobcovia zaviedli do automobilov selektívnu katalytickú redukciu, pri ktorej sa vstrekuje do výfuku dieselového motora kvapalina AdBlue.

Emisné limity Euro 6 pre benzín:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Emisné limity Euro 6 pre diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,17 g/km

NOx

0,08 g/km

PM

0,005 g/km