Ventilový rozvod F, alebo tiež IOE: O aký typ rozvodu ide?

Guzzi GTS 500
Pod kapotou
Publikoval Denis

Ventilový rozvod F je typ ventilového rozvodu s jedným ventilom na boku valca a druhým v hlave valcov. Tento typ ventilového rozvodu sa však často v anglických textoch označuje skratkou IOE, čo znamená Intake/Inlet Over Exhaust, v preklade nasávanie nad výfukom alebo riež rozvod so sacím ventilom nad výfukovým.

Ventilový rozvod F môžeme považovať za akúsi kombináciu ventilového rozvodu SV (Side Valve) a OHV (Over Head Valve). Tento typ ventilového rozvodu je tiež nazývaný aj ako rozvod s núteným otváraním ventilu.

Obsah

Ventilový rozvod F a jeho konštrukcia

Pri tomto type ventilového rozvodu je výfukový ventil najčastejšie umiestnený hlavou hore na boku valca tak ako pri ventilovom rozvode SV (Side Valve) a sací ventil je vysunutý hlavou dole a je umiestnený v hlave valcov, rovnako ako pri ventilovom rozvode OHV.

Prvé štvortaktné spaľovacie motory takejto konštrukcie boli vybavené núteným otváraním výfukového ventilu, zatiaľ čo sací ventil bol vybavený len slabou pružinou a bol ovládaný len podtlakom vzniknutým vo valci.

Toto konštrukčné riešenie však bolo nedostatočné a tak bol postupom času aj sací ventil vybavený núteným otváraním a silnejšou pružinou. Pri tomto type ventilového rozvodu je výfukový ventil ovládaný len pomocou vačkového hriadeľa cez zdvihátko ventilu a sací ventil je ovládaný cez zdvihátko tyčku a vahadlo rovnako ako pri rozvode OHV.

Výhody ventilového rozvodu F

Ventilový rozvod F umožňuje použitie veľkých sacích ventilov, väčších ako pri ventilových rozvodoch typu SV či OHV. Prúdenie zmesi počas sacej fázy je veľmi dobré, no horšia situácia nastáva pri vyprázdňovaní valca a teda pri výfuku, kde sú odpory veľmi veľké.

Toto konštrukčné riešenie ventilového rozvodu však umožňuje veľmi dobré chladenie výfukového ventilu a jeho kanálu.

Ukončenie koncepcie

V roku 1936 sa však okrem tejto konštrukcie ventilového rozvodu objavila aj konštrukcia pod názvom EOI a teda Exhaust Over Intake/Inlet, čo v preklade znamená rozvod s výfukovým ventilom nad sacím ventilom. Táto konštrukcia ventilového rozvodu mala viesť k zlepšeniu prípravy zmesi vďaka čomu mal byť zvýšený výkon motora.

To sa čiastočne podarilo, no vznikol ďalší problém. Hlava valcov sa prehrievala a ventilová vôľa sa musela často upravovať, čo viedlo k ukončeniu tejto koncepcie ventilového rozvodu a návratu ku konštrukčnému riešeniu IOE.

Záver

Ventilový rozvod F bol využívaný prevažne v minulosti, dnes sa tento typ ventilového rozvodu už nevyužíva pretože bol nahradený modernejšími konštrukčnými riešeniami ventilových rozvodov.