AUTORIDE

Zabiehanie auta si vyžaduje dávku citlivosti a trpezlivosti

Jaguar off-road jazda
Návody
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Kúpa nového automobilu je pre mnohých ľudí veľká udalosť. Ihneď ako si svoje nové auto dovezú domov, premýšľajú nad tým, kam by sa šli previezť a tešia sa na to, ako mu dajú poriadne zabrať. Takáto jazda sa určite nezaobíde bez testovania zrýchlenia či maximálnej rýchlosti, čo je však veľká chyba. K automobilu, ktorý má takmer nulový nájazd, sa treba správať obzvlášť citlivo, a to z toho dôvodu, že komponenty motora ešte nie sú stopercentne zohriate a musia sa najskôr usadiť.

Zabiehanie auta nie je zbytočné ani v dnešných dobách. Občas sa však stretávame s názorom, že nový moderný osobný automobil zabiehať netreba. V tomto presvedčení sa nás snažia utvrdzovať aj niektorí výrobcovia automobilov, ktorí v manuáloch o automobile vynechajú kapitolu o správnom zábehu vozidla. Pravda je však taká, že práve prvé kilometre ovplyvnia to, ako sa bude motor správať neskôr. Poďme sa pozrieť na to, ako správne zabiehať nový automobil.

Obsah

Zabiehanie auta:

Ani dnešný moderný výrobný postup totiž nedokáže zabezpečiť, aby bol automobil schopný podávať špičkové výkony ihneď po tom, ako zíde z výrobnej linky. Pokiaľ však budeš tieto upozornenia ignorovať alebo brať na ľahkú váhu a budeš sa k novému automobilu správať bezcitne, koleduješ si o množstvo technických problémov.

Netreba zabúdať na to, že zábeh sa netýka len motora, ale aj prevodovky, bŕzd a iných súčiastok, ktoré prichádzajú do styku s iným povrchom. Tieto súčiastky si musia takpovediac "sadnúť" a jedna druhej prispôsobiť svoj povrch/polohu. Počas trenia totiž dochádza k jemnému obrusovaniu vzájomne sa pohybujúcich povrchov. Ak je v tejto fáze obrusovania vyvíjaný na súčiastky nadmerný tlak, ľahko môže dôjsť k nesprávnemu „sadnutiu“, čo vedie k nerovnomernému opotrebovaniu týchto súčiastok.

Správne zabehnutie automobilu neskôr ovplyvní jeho výkon, pružnosť, spotrebu paliva či motorového oleja, ale aj životnosť a spoľahlivosť samotného motora.

Extrémy pri zabiehaní automobilu škodia:

Pri zabiehaní automobilu je kľúčových najmä prvých 3000 až 5000 kilometrov. To znamená, že počas týchto prvých kilometrov je potrebné, aby si sa k automobilu správal citlivo. Tlačiť plynový pedál na podlahu a vytáčať motor do vysokých otáčok počas zabiehania automobilu je asi to najhoršie, čo môžeš spraviť. Vysoký tlak totiž môže poškodiť povrch piestov, ale aj steny valcov, na ktorých sa nachádzajú drobné mikroskopické nerovnosti.

Na vine je totiž výrobný proces, pri ktorom nie je možné vytvoriť dokonalý povrch a tak je vhodné dopriať motoru niekoľko tisíc kilometrov bez extrémnych režimov, aby mali jednotlivé komponenty čas na zabrúsenie a usadenie. V opačnom prípade hrozí, že sa tieto drobné nerovnosti vplyvom vysokého tlaku odlomia a zanechajú ryhy na trecích plochách motora, čo by viedlo k nerovnomernému opotrebovaniu spaľovacej komory.

Počas prvých kilometrov by teda jazda mala prebiehať v pokojnom režime a otáčky by nemali presahovať hranicu 2500 ot/min pri dieselovom motore, pri benzínovom zasa 3500 ot/min.

Podobne motoru v zábehu škodí preťažovanie, ako napríklad jazda v nízkych otáčkach či ťahanie prívesov alebo iných automobilov. S novým automobilom by si mal jazdiť kľudne, čo však neznamená, že by si mal motor podtáčať. Nízke otáčky motora spôsobujú okrem nepríjemnej zvukovej kulisy aj väčšie zaťaženie a väčšie namáhanie motora, no zvýšené sú aj torzné kmity kľukového hriadeľa, ktoré sa prenášajú na prevodovku a jej ústrojenstvo, čím tieto súčiastky nadmerne opotrebúvajú.

Motoru a prevodovke počas zábehu vyhovuje častá zmena režimu jazdy, čo znamená častejšie menenie rýchlosti jazdy, či radenie, aby sa tak zapájali všetky ozubené súkolesia prevodových stupňov. Dlhé jazdy po diaľnici pri udržiavaní stálej rýchlosti či zapnutom tempomate sa teda neodporúčajú. Pri správnom zabiehaní, je totiž potrebné, aby motor pracoval v širokom spektre otáčok. Stále však treba myslieť na to, aby otáčky motora neboli príliš vysoké, no ani príliš nízke.

Netreba však zabúdať na to, že počas zábehu sa jednotlivé súčiastky motora obrusujú, čím vznikajú drobné častice nečistôt, ktoré sa dostávajú do motorového oleja a tak ho znehodnocujú. Je preto veľmi dôležité, aby si motorový olej vymenil ihneď po tom, ako svoj nový automobil zabehneš.

Ako teda správne zabehnúť nové auto?

  • nevytáčaj motor nad 3/4 jeho prevádzkových otáčok

  • nepodtáčaj motor

  • obmieňaj tempo jazdy a prevodové stupne

  • neťahaj príves či iný automobil

  • nezaťažuj automobil na maximom jeho užitočnej hmotnosti

  • nevytáčaj/nepodtáčaj studený motor

  • čo najviac obmedz krátke jazdy

  • ihneď po zábehu vymeň motorový olej