Viskozita oleja: Aké informácie nám povie o motorovom oleji?

Nalievanie motorového oleja
Pod kapotou
Publikoval Denis

Viskozita oleja patrí medzi najdôležitejšie parametre motorového oleja. Od viskozity totiž závisí tečivosť motorového oleja. Jednoducho povedané, viskozita oleja ovplyvňuje napríklad to, ako rýchlo bude motorový olej vytekať z fľaše pri rôznych vonkajších teplotách.

Viskozita:

Obsah

Viskozita je konštantná veličina, ktorá vyjadruje mieru vnútorného trenia, respektíve vyjadruje odpor, ktorým tekutina (v našom prípade motorový olej) pôsobí proti silám snažiacím sa posunúť jeho najmenšie častice. Viskozita teda vyjadruje tečivosť kvapalín. Táto veličina je však premenná a závislá od teploty. Počas činnosti motora totiž dochádza k zmenám teploty a tlaku, čím sa mení aj viskozita oleja. Avšak pre optimálne mazanie motora je žiadúce, aby sa viskozita oleja menila v závislosti od teploty čo najmenej.

Viskozita oleja:

Závislosť viskozity oleja od teploty sa vyjadruje viskóznym indexom, pričom čím vyššia je jeho hodnota, tým menej sa mení viskozita oleja pri zmenách teploty a tým je motorový olej kvalitnejší.

Pre bežnú charakteristiku viskóznych vlastností motorových olejov sa používa výhradne špecifikácia SAE (Society od Automotive Engineers, USA), ktorá používa na klasifikáciu motorových olejov 6 zimných tried označených číslom sa písmenom W, ako napríklad 5W, 10W či iné a 5 letných tried, označených len číslicou.

Zimné triedy oleja:

Číslica a písmeno W od 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W označuje zimnú viskozitu oleja. Čím je číslo nižšie, tým vyššia teplota (viac do mínusu) pod nulou môže byť bez toho, aby olej zhustol.

Motorový olej

>Letné triedy oleja:

>Druhé číslice za pomlčkou od 20, 30, 40, 50 a 60 označujú letnú viskozitu oleja. Čím vyššie je toto číslo, tým vyššia môže byť teplota okolia pri prevádzke motora, pričom olej neriedne a ostáva dostatočne hustý na to, aby zabezpečil správne mazanie motora. Napríklad oleje označované číslicami 50 či 60 sú vhodné do tropických krajín, zatiaľ čo oleje s číslicami 30 a 40 sú vhodné do krajín s miernym podnebím.

>Pokiaľ je pri označení oleja použitá len jedna z týchto dvoch tried, znamená to, že ide o motorový olej jednostupňový, a to buď letný alebo zimný, v závislosti od triedy, ktorou je označený. Ak je motorový olej označený oboma triedami, ako napríklad 10W-40, ide o olej viacstupňový a teda celoročný.

>Použitie olejov pri vonkajšej teplote podľa označenia SAE:

/h2>

>>

  • >>SAE 30 (od -5°C do +40°C)

  • >>SAE 40 (od -0°C do +45°C)

  • >>SAE 20W-50 (od -15°C do +50°C)

  • >>SAE 15W-40 (od -20°C do +45°C)

  • >>SAE 10W-40 (od -25°C do +35°C)

  • >>SAE 5W-40 (od -30°C do +30°C)

  • >>SAE 5W-30 (od -30°C do +25°C)