Vedel si ako funguje systém aktívnej bezpečnosti Active City Stop?

Systém aktívnej bezpečnosti Active City Stop
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Active City Stop v skratke ACS je systém aktívnej bezpečnosti, ktorý pomáha chrániť vozidlo a teda aj pasažierov pred nárazom do iného automobilu či objektu pri nízkej rýchlosti. Tento systém monitoruje priestor pred automobilom pri rýchlosti do 30 km/h.

V prípade, že vozidlo idúce pred automobilom, ktoré využíva systém ACS náhle zastaví a vodič nezačne brzdiť, prevezme Active City Stop kontrolu a bezpečne zastaví automobil alebo aspoň spomalí, aby nedošlo k vážnejšej nehode. Tento systém aktívnej bezpečnosti teda pomáha predchádzať situáciám, kedy vodič nestihne zareagovať na náhle zastavenie pred ním idúceho vozidla.

Ako funguje systém Active City Stop:

Systém ACS využíva infračervený laser, ktorý je umiestnený pri vnútornom spätnom zrkadle a neustále sníma objekty pred vozidlom do vzdialenosti 10-tich metrov. Tento systém monitoruje vzdialenosť automobilu od potenciálnych prekážok vo frekvencii až 100 krát za sekundu. Ak pred tebou idúce vozidlo začne brzdiť alebo náhle zastaví, systém vyhodnotí, že dôjde k zrážke a uvedie brzdový systém do pohotovostného režimu.

V prípade, že vodič automobilu nestihne v presne vymedzenom čase zareagovať a nezačne brzdiť sám, prevezme ACS kontrolu nad brzdovým systémom a automaticky začne brzdiť, pričom vyradí akcelerátor (plynový pedál) z činnosti.

Systém Active City Stop je však aktívny len do rýchlosti 30 km/h a po prekročení tejto rýchlosti sa automaticky deaktivuje. ACS je v praxi veľmi účinný pomocník a ak je rozdiel v rýchlosti oboch vozidiel menší ako 15 km/h, tento systém dokáže kolízií úplne zabrániť.

Ak sa však rozdiel v rýchlosti oboch vozidiel pohybuje v rozmedzí 15 až 30 km/h, cieľom systému ACS je znížiť rýchlosť pred kolíziou a čo najviac zmierniť jej následky. O svojej činnosti či prípadnej poruche informuje systém ACS vodiča na displeji palubného počítača. Pokiaľ si to vodič neželá, je možné tento systém úplne deaktivovať.