Logo Autoride.sk

Konštrukcia pneumatiky: Vedel si, z akých častí sa pneumatika skladá?

Publikoval Denis -

Pneumatiky zabezpečujú prenos hnacej sily na vozovku a majú výrazný vplyv na bezpečnosť a pohodlie jazdy, ale aj na spotrebu automobilu. O funkcii pneumatiky sme si však už písali, a preto sa jej dnes nebudeme venovať. V dnešnom článku si teda posvietime na konštrukciu, presnejšie na časti, z ktorých je pneumatika automobilu zložená.

Obsah


Pneumatiky rozdeľujeme na:


Dušové


Skladajú sa z troch časti, a to z plášťa, duše a ochrannej vložky (majú ju len niektoré typy pneumatík).

Bezdušové


Pneumatika preberá funkciu duše, ale aj ochrannej vložky.

Podľa konštrukcie pneumatiky rozoznávame dva typy plášťa, a to radiálny a diagonálny:

Radiálny plášť


V prípade radiálneho plášťa sú vlákna kostry uložené kolmo ku stredovej osi pneumatiky. V korune radiálneho plášťa sa vždy nachádza nárazník, ktorého vlákna sú voči stredovej osi pneumatiky uložené v ostrom uhle. Pri tomto type plášťa sa namiesto textilných vlákien často využívajú vlákna oceľové.

Podľa materiálu kostry a nárazníku rozoznávame:

  • radiálne plášte textilné (kostra aj nárazník sú vyrobené z textilných vlákien)

  • radiálne plášte oceľové (kostra aj nárazník sú vyrobené z oceľových vlákien)

  • radiálne plášte kombinované (kostra je z textilných a nárazník z oceľových vlákien, alebo opačne)

Diagonálny plášť


V prípade diagonálneho plášťa sú vlákna kostry uložené šikmo ku stredovej osi pneumatiky. Pevnosť plášťa určuje počet vlákien kostry.

Konštrukcia pneumatiky:


  • 1, 2 - behúň

  • 3 - kostra

  • 4 - bočnica

  • 5, 6 - nárazník

  • 7 - pätkové lano

  • 8 - pätka

Duša


Duša je súčasťou dušovej pneumatiky a má ventil, cez ktorý sa naplní vzduchom na požadovaný tlak.

Kostra


Kostra je tvorená oceľovými alebo textilnými vláknami, ktoré sú zakotvené do oceľového drôtu v pätke plášťa. Kostra určuje najdôležitejšie vlastnosti pneumatiky, ako napríklad jej tvar, nosnosť alebo jazdné vlastnosti.

Pätka


Pätka je zosilená časť plášťa pneumatiky, ktorá dosadá na ráfik. Pätka musí byť u bezdušových pneumatík vzduchotesne spojená s ráfikom. Nosným prvkom pätky je vystužený oceľový drôt, ku ktorému sú zakotvené vlákna kostry. Pätka musí prenášať všetky sily z pneumatiky na ráfik, ale aj opačne, z ráfiku na pneumatiku.

Nárazník


Nárazník je časť pneumatiky, ktorá tvorí prechod medzi behúňom a kostrou. Nárazník je vyrobený z ocele alebo textilu a zvyšuje odolnosť kostry pneumatiky.

Behúň


Behúň je guma na vnútornom obvode pneumatiky vybavená vzorom. Hlavnou funkciou behúňa je prenášať hnaciu silu vozidla na vozovku, zlepšovať priľnavosť, tým aj jazdné vlastnosti automobilu a taktiež zvyšovať účinnosť brzdového systému.

Bočnica


Bočnica chráni bočnú časť kostry pred mechanickým poškodením.

Dezén


Dezén je vzor pneumatiky, ktorý sa dotýka vozovky. Je to sústava rôzne usporiadaných drážok, ktorých úlohou je zabezpečiť čo najväčšiu priľnavosť k vozovke. Okrem toho určuje dezén aj životnosť pneumatiky.

Ochranná vložka


Ochranná vložka sa používa v pneumatikách nákladných automobilov a má slúžiť k ochrane duše pred poškodením pätkou plášťa.

Ventil


Ventil je súčasť pneumatiky, ktorá umožňuje manipuláciu s jej náplňou. Je súčasť duše alebo samostatný pri bezdušových pneumatikách. Ventil môže byť kovový, kombinovaný s gumovou tesniacou vrstvou, alebo celokovový.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Konštrukcia pneumatiky: Vedel si, z akých častí sa pneumatika skladá?
G