Naftový motor: Vedel si, o aký typ motora ide?

Dieselový motor
Pod kapotou
Publikoval Denis

Naftový motor, je spaľovací motor, ktorý spaľuje naftu. Naftový motor je často mylne označovaný ako vznetový motor, čo však nie je pravda. Aj keď väčšina naftových motorov pracuje ako vznetové agregáty, nie je podmienkou, že nimi naozaj musia byť.

Vznetový motor je totiž spaľovací motor, ktorý zapaľuje zmes pôsobením vysokej teploty vzduchu stlačeného v spaľovacom priestore, kdežto naftový motor je spaľovací motor, ktorý spaľuje len naftu, bez ohľadu na to, akým spôsobom je pracovná zmes zapálená.

Obsah

Veľmi dobrým príkladom je napríklad Stirlingov motor s vonkajším spaľovaním, alebo žiarový motor, ktorý síce zapaľuje pracovnú zmes podobne ako vznetový motor, no teplotu na zapálenie zmesi získava z vonkajšieho zdroja. Oba tieto motory dokážu spaľovať naftu, no princíp zapálenia pracovnej látky, respektíve zmesi nafty a vzduchu je odlišný.

Žiarový motor:

Žiarový motor

/>

>Žiarové motory sú vybavené žiarovou hlavou, ktorá je zdrojom tepla, len počas toho ako motor beží na studeno. Po dosiahnutí prevádzkovej teploty motora sa palivo zapaľuje len pomocou kompresie, pri ktorej pôsobí na zmes vysoký tlak a teplota, čo spôsobí jej vznietenie.

>Žiarový vs vznetový motor:

>V porovnaní so vznetovým motorom, má žiarový motor menší kompresný pomer, z čoho vyplýva aj jeho menšia tepelná účinnosť a teda to, ako efektívne premieňa motor tepelnú energiu na mechanickú prácu.

>Žiarový motor používa na zapálenie zmesi teplo vytvorené kompresiou vzduchu vo valci a zároveň aj teplo akumulované v žiarovej komôrke z predošlého cyklu. Vznetový motor si vystačí len s teplom získaným z kompresie.

>Pri žiarovom motore prebieha vstrekovanie paliva už počas nasávacieho zdvihu a pri vznetovom motore zas tesne pred koncom kompresného zdvihu. Z toho však vyplývajú pri vznetovom motore vyššie požiadavky na vstrekovacie zariadenie. Naopak vstrekovacie zariadenie žiarového motora si vyžaduje oveľa nižšie nároky, pretože sa palivo vstrekuje do prostredia s nižším tlakom a teplotou. Vstrekovacie zariadenie žiarového motora je teda jednoduchšie, lacnejšie a taktiež spoľahlivejšie.

>Stirlingov motor:

src="https://autoride-dev.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/a332f092-6af7-4b3b-ad71-9598b5427ef0/850px.jpg" alt="737px-philips_stirling_engine" title="737px-Philips_Stirling_engine" uuid="a332f092-6af7-4b3b-ad71-9598b5427ef0" author="Wikimedia.org / Geni" attribution="" license="" source="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philips_Stirling_engine.JPG">/>

>Stirlingov motor je piestový tepelný stroj, ktorý využíva teplo z vonkajšieho zdroja na vytvorenie energie pre pracovný cyklus. Toto teplo sa najčastejšie získava vonkajším spaľovaním, jedná sa teda o motor s vonkajším spaľovaním. Takýto typ motora využíva chemickú energiu získanú spálením paliva na ohrev pracovnej látky, ktorá následne v motore vykonáva prácu. Spaľovanie prebieha vždy mimo motora a pracovnou látkou býva najčastejšie plyn.

>Keďže k spaľovaniu paliva nedochádza vo vnútri motora, nevzniká žiaden zbytočný hluk ani vibrácie. Motor je teda tichší, kultivovanejší a má vyššiu životnosť ako klasické motory s vnútorným spaľovaním, pretože jeho súčiastky sú menej namáhané. Účinnosť Stirlingovnho motora je rovnaká, niekedy aj vyššia ako pri najlepších vznetových motoroch. Jeho najväčšou prednosťou je však to, že na pohon motora je možné použiť rôzne typy palív ako napríklad:

>

 • >zemný plyn (dosahujú sa s ním najlepšie výsledky po ekonomickej, ale aj ekologickej stránke)

 • >tekuté a plynné palivá

 • >tuhé palivo

 • >biomasa (drevené štiepky, rastlinné zvyšky, slama a ďalšie...)

 • >bioplyn (plyn zo skládok, čistiarní, koksový plyn)

 • >solárna energia

 • >ďalšie...

 • >Naftový motor:

  src="https://autoride-dev.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/2d374f96-fa89-497b-96f0-ec335537c683/850px.jpg" alt="technology-valves-motor-diesel-engine-marine-engine-1308218" title="Technology-Valves-Motor-Diesel-Engine-Marine-Engine-1308218" uuid="2d374f96-fa89-497b-96f0-ec335537c683" author="maxpixel.net" attribution="" license="" source="https://www.maxpixel.net/Technology-Valves-Motor-Diesel-Engine-Marine-Engine-1308218">/>

  >Ako som už spomínal, naftový motor je síce vo väčšine prípadov zostrojený ako vznetový, no to neznamená, že nemôže byť zostrojený aj v iných konštrukčných prevedeniach, napríklad v takých o akých sme si práve povedali.

  >Samozrejme existuje množstvo rôznych konfigurácií naftového motora, o ktorých si však dnes nenapíšeme. Tento článok je totiž zameraný na definíciu naftového motora ako takého a vyvrátenie mylného tvrdenia o tom, že naftový motor musí byť vždy vznetový. V jednoduchosti a skratke povedané, naftový motor je len motor spaľujúci palivo, ktorým je nafta.