Lane Assist: Poznáš systém sledovania jazdných pruhov?

Lane assist
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin

Lane Assist je v preklade systém sledovania jazdných pruhov. Je to teda systém, ktorý umožňuje udržiavať automobil v jazdnom pruhu. Kontrolky Lane Assist na prístrojovej doske signalizujú zapnutý systém no môžu taktiež signalizovať poruchu v závislosti od ich farby.

Systém Lane Assist môžeme zaradiť medzi prvky aktívnej bezpečnosti, pretože sa snaží zabrániť nechcenému vybočeniu či vybočeniu do protismeru tým, že zasiahne do riadenia automobilu a nasmeruje ho naspäť.

Obsah

História Lane Assist v skratke:

Prvá automobilka, ktorá začala s vývojom podobného systému ako je systém Lane Assist, bola automobilka Mitsubishi v roku 1992. Podobný systém však bol nasadený v automobiloch až v roku 2001 automobilkou Nissan.

V roku 2003 zas predstavila Honda svoj systém sledovania jazdných pruhov pod názvom LKAS. Bohužiaľ všetky automobily ktoré boli vybavené týmto systémom boli určené len pre Japonský domáci trh (JDM).

Neskôr, v roku 2011 nasadila Honda systém LKAS pre model Accord, ktorý bol určený pre európsky trh. S podobnými systémami však prišli aj iné automobilky, no aj keď sa jednalo o ten istý systém, všetky ho pomenovali inak.

Ako funguje systém Lane Assist?

Systém Lane Assist je aktívny len pri rýchlosti nad 65 km/h. Pokiaľ rýchlosť vozidla klesne pod túto hranicu, systém sa automaticky deaktivuje. Ak je však rýchlosť vozidla vyššia ako 65 km/h, systém je aktívny a sleduje vodorovné dopravné značky.

Tento systém dokáže rozoznať plnú a prerušovanú čiaru, na čo využíva kameru, ktorá je umiestnená v oblasti spätného zrkadla. Treba však podotknúť, že tento systém bol navrhnutý predovšetkým pre použitie na diaľniciach a cestách s dobre viditeľným vodorovným dopravným značením.

Systém Lane Assist má dva režimy, ktoré je možné nezávisle vypínať a zapínať.

Kontrolka sledovania jazdných pruhov (Lane assist)

1. Režim zabraňujúci vybočeniu automobilu z jazdného pruhu

Tento režim systému Lane Assist funguje tak, že pokiaľ sa automobil priblíži k vodorovnému dopravnému značeniu (prerušovanej alebo plnej čiare), systém automaticky zasiahne do riadenia a pohybom volantu vyrovná smer jazdy tak, aby vozidlo nevybočilo z jazdného pruhu.

Silu zásahu do riadenia je možné nastaviť, no aj tak je šofér vždy schopný zásah do riadenia premôcť. Pokiaľ sa však šofér chystá vybočiť so zapnutou smerovkou, systém Lane Assist vyhodnotí šoférov úmysel a nezareaguje.

2. Režim aktívneho vedenia automobilu v jazdnom pruhu

Pokiaľ je tento režim aktivovaný, systém automaticky detekuje vodorovné značenie po oboch stranách vozidla a tak dokáže pomocou zasahovania do riadenia viesť a udržovať automobil v zvolenom jazdnom pruhu.

Ako som už spomínal, zásah do riadenia je vodič vždy schopný premôcť a skorigovať tak smer automobilu. Systém Lane Assist teda nie je zodpovedný za riadenie vozidla a celé bremeno ostáva len na šoférovi.

Ak je totiž Lane Assist aktívny a vodič automobilu nemá ruky na volante, systém to vyhodnotí tak, ako keby sa vodič nevenoval riadeniu a po niekoľkých sekundách spustí varovný signál a deaktivuje sa. Tento systém teda znižuje riziko nechceného opustenia jazdného pruhu.

Systém Lane Assist závisí od dobrých podmienok

Systém Lane Assist však nemusí fungovať vždy, ako napríklad pri hmle, silnom daždi či snežení, pri prejazde ostrou zákrutou alebo jazde a taktiež keď slnko príliš osvetľuje vozovku.

Okrem toho tiež pri zlom, nekvalitnom vodorovnom značení a dokonca aj vtedy, ak nemá kamera systému dostatočný výhľad na vozovku - napríklad v prípade, keď sa pred tvojím automobilom nachádza iné vozidlo.

Vodič vozidla je teda vždy zodpovedný za riadenie vozidla, a to aj v prípade, ak je vybavené systémom Lane Assist.

Pozri sa na krátku videoukážku funkcie systému Lane Assist: