AUTORIDE

JDM: Vedel si aké automobily označuje táto skratka?

SkylineR32
Zaujímavosti
Publikoval Denis  

JDM je skratka anglického výrazu Japanese domestic market, ktorý označuje japonský domáci trh s vozidlami. JDM teda označuje automobily a diely vozidiel navrhnuté tak, aby vyhovovali japonským predpisom.

Vozidlá pre japonský domáci trh sa môžu značne líšiť od automobilov, ktoré japonskí výrobcovia vyrábajú na vývoz (export). Automobily vyrábané pre japonský trh majú totiž od automobilov určených na export vyšší výkon, odlišné funkcie a vybavenie.

Okrem toho môžu mať JDM automobily tuhšie zavesenie a vylepšené jazdné vlastnosti oproti exportným automobilom vzhľadom na odlišný jazdný štýl a rôzne typy vozovky v iných krajinách.

JDM autá:

V roku 1988 však boli autá JDM obmedzené dobrovoľnými obmedzeniami medzi výrobcami na 280 konských síl a maximálnou rýchlosťou 180 km/h. Tieto limity boli stanovené Japonskou asociáciou automobilových výrobcov kvôli bezpečnosti. Limit konských síl bol zrušený až v roku 2004, no obmedzenie rýchlosti 180 km/h zostáva naďalej v platnosti. Niektoré automobily JDM však majú mechanizmus, ktorý odstraňuje obmedzovač rýchlosti na trati, ale inak majú všetky vozidlá pre japonský domáci trh obmedzovač rýchlosti.

Okrem toho, japonskí výrobcovia automobilov nepoužívajú identifikačné číslo vozidla (VIN), ale namiesto toho používajú číslo rámu, ktoré sa skladá z deviatich až dvanástich alfanumerických znakov, ktoré identifikujú modelové a sériové číslo. Značka vozidla však nie je identifikovaná, ale menšie číselné rozdiely môžu identifikovať výrobcu automobilov. Keďže číslo rámu obsahuje oveľa menej informácií ako VIN, vozidlá JDM tiež používajú modelový kód, ktorý označuje motor a súbor vlastností zabudovaných vo vozidle.

Autá určené pre japonský domáci trh môžu mať odlišné niektoré funckie a vybavenie ako automobily určené pre americký a európsky trh, aby sa tak dostali na určitú cenovú hladinu. Okrem toto sú výkony motorov japonských športových automobilov znížené z dôvodu prísnejších emisných noriem v niektorých krajinách.

Medzi najobľúbenejšie značky japonského domáceho trhu patrí Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Mitsubishi Motors a Nissan. Existuje všeobecná mylná predstava, že vozidlo JDM je akékoľvek auto japonského pôvodu. Nie je to tak. Všetky vozidlá, ktoré sa predávajú na inom trhu ako japonskom nie je možné považovať za JDM vozidlá.

JDM automobil je teda len ten, ktorý sa oficiálne predával na japonskom trhu. Pravých automobilov pre japonský domáci trh však jazdí na našich cestách len veľmi, veľmi málo, ak vôbec nejaký, keďže Japonci jazdia na opačnej strane cesty ako my, takže aj riadenie automobilu je na opačnej strane. Kiež by však JDM automobilov bolo u nás aspoň toľko, koľko je nálepiek na každej druhej Honde Civic jazdiacej na našich cestách.