Hill Descent Control: Ako funguje asistent zjazdu z kopca?

Hill Descent Control
Pod kapotou
Publikoval Denis

Hill Descent Control (HDC) označuje asistent zjazdu z kopca. Tento systém umožňuje riadiť zjazd automobilu z prudkého kopca bez akéhokoľvek zásahu do jazdy zo strany vodiča.

Systém Hill Descent Control sa aktivuje jednoduchým stlačením tlačidla po čom sa na prístrojovej doske rozsvieti zelená kontrolka zobrazujúca klesajúci automobil a tachometer.

Obsah

Ako funguje Hill Descent Control?

Po aktivácii tohoto systému sa rozsvietia brzdové svetlá, vozidlo začne klesať a pomocou systému ABS riadi rýchlosť každého kolesa. Vodič vozidla, ktoré je vybavené systémom HDC teda nemusí pri jazde z prudkého kopca neustále pribrzďovať auto stláčaním pedálu brzdy.

Stačí totiž, že si jednoducho zvolí požadovanú rýchlosť stlačením tlačidiel na volante od 7 km/h až do 30 km/h pre manuálne prevodovky a od 4 km/h až 30 km/h pre automatické prevodovky. Blikajúca kontrolka systému HDC oznamuje, že je systém aktívny a udržiava vopred zvolenú rýchlosť.

Ako vypnúť asistent zjazdu z kopca?

Šofér má však kedykoľvek možnosť vozidlo zrýchliť či spomaliť a prekonať tak systém HDC jednoduchým stlačením plynového či brzdového pedálu. V takomto prípade prestane kontrolka asistentu zjazdu z kopca blikať a začne neprerušovane svietiť, čo znamená, že je systém v standby móde (pohotovostnom režime) no nezasahuje.

Rovnaká situácia nastane aj v prípade, ak vodič zvýši rýchlosť vozidla nad 30 km/h. Ak však vozidlo zrýchli nad vopred zvolenú rýchlosť bez vstupu vodiča, systém automaticky aplikuje brzdy na spomalenie automobilu na požadovanú rýchlosť. Pokiaľ však rýchlosť automobilu prekročí 50 km/h, asistent zjazdu z kopca sa automaticky deaktivuje.

Zhrnutie

Asistent zjazdu z kopca je užitočným pomocníkom na strmých svahoch a prudkých kopcoch, pretože po jeho aktivácii nemusí vodič používať brzdový pedál a môže sa plne zamerať na riadenie automobilu.

Pozri si krátku videoukážku, ako funguje systém Hill Descent Control: