AUTORIDE

Dvojhmotný zotrvačník alebo tiež postrach pri kúpe jazdeného auta

Dvojhmotný zotrvačník
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

V tomto stručnom článku si napíšeme, k čomu slúži dvojhmotný zotrvačník a ako by si s ním mal zaobchádzať. Toto zariadenie je asi najväčším postrachom pri kúpe jazdeného auta. Jeho funkciou je odstrániť a zabrániť nedostatkom, ktoré vznikajú pri prenose vibrácií a tým prospieva vyššej kultúre chodu motora, ale aj nižšiemu hluku a vibráciam.

Najčastejšie sa využíva pri vznetových motoroch, z dôvodu princípu práce týchto motorov a charakteristike motora.

Obsah

Dvojhmotný zotrvačník sa skladá z:

  • primárneho zotrvačníka

  • sekundárneho zotrvačníka

  • vonkajšieho tlmiča

  • vnútorného tlmiča

Životnosť dvojhmotného zotrvačníka:

Nároky, ktoré sa na dvojhmotný zotrvačník kladú, sa veľmi nepriaznivo podpisujú aj na jeho životnosti. Dĺžku životnosti dvojhmotného zotrvačníka je však ťažké odhadnúť no ovplyvňuje ju najmä:

  • štýl jazdy

  • jazda v nízkych otáčkach

  • rýchle zmeny zaťaženia

  • porucha spojky

  • úprava motora na vyšší výkon

Opotrebovaný dvojhmotný zotrvačník:

Opotrebovaný dvojhmotný zotrvačník sa ohlási zvýšenými vibráciami, ranami pri preraďovaní, horšou kultúrou chodu, ale aj klepotaním zo spodnej časti motora. V takomto prípade je vhodná jeho okamžitá výmena, pretože môže poškodiť prevodovku, spôsobiť vôľu v uložení kľukového hriadela a podobne.

Takáto oprava by stála oveľa viac ako výmena dvojhmotného zotrvačníka, ktorá tiež nie je lacný špás a môže dosiahnuť 1/4 ceny auta.

Záver

Kedže životnosť dvojhmotného zotrvačníka je približne od 80 000 km až 250 000 km, teda je obmedzená, nie je možné predísť jeho zničeniu, je však možne predĺžiť jeho životnosť, a to citlivím zaobchádzaním so spojkou, jazdou v optimálnych otáčkach bez náhlych zmien zaťaženia.

V taktomto prípade by ti mal zotrvačník vydržať oveľa dlhšie ako je jeho minimálna životnosť, takže všetko záleží len na tebe.