logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Dvojhmotný zotrvačník alebo tiež postrach pri kúpe jazdeného auta


V tomto stručnom článku si napíšeme, k čomu slúži dvojhmotný zotrvačník a ako by si s ním mal zaobchádzať. Toto zariadenie je asi najväčším postrachom pri kúpe jazdeného auta. Jeho funkciou je odstrániť a zabrániť nedostatkom, ktoré vznikajú pri prenose vibrácií a tým prospieva vyššej kultúre chodu motora, ale aj nižšiemu hluku a vibráciam. Najčastejšie sa využíva pri vznetových motoroch, z dôvodu princípu práce týchto motorov a charakteristike motora.

Dvojhmotný zotrvačník sa skladá z:

  • primárneho zotrvačníka
  • sekundárneho zotrvačníka
  • vonkajšieho tlmiča
  • vnútorného tlmiča

Nároky, ktoré sa na dvojhmotný zotrvačník kladú, sa veľmi nepriaznivo podpisujú aj na jeho životnosti. Dĺžku životnosti dvojhmotného zotrvačníka je však ťažké odhadnúť no ovplyvňuje ju najmä:

  • štýl jazdy
  • jazda v nízkych otáčkach
  • rýchle zmeny zaťaženia
  • porucha spojky
  • úprava motora na vyšší výkon

Opotrebovaný dvojhmotný zotrvačník sa ohlási zvýšenými vibráciami, ranami pri preraďovaní, horšou kultúrou chodu, ale aj klepotaním zo spodnej časti motora. V takomto prípade je vhodná jeho okamžitá výmena, pretože môže poškodiť prevodovku, spôsobiť vôľu v uložení kľukového hriadela a podobne. Takáto oprava by stála oveľa viac ako výmena dvojhmotného zotrvačníka, ktorá tiež nie je lacný špás a môže dosiahnuť 1/4 ceny auta.

Kedže životnosť dvojhmotného zotrvačníka je približne od 80 000 km250 000 km, teda je obmedzená, nie je možné predísť jeho zničeniu, je však možne predĺžiť jeho životnosť, a to citlivím zaobchádzaním so spojkou, jazdou v optimálnych otáčkach bez náhlych zmien zaťaženia. V taktomto prípade by ti mal zotrvačník vydržať oveľa dlhšie ako je jeho minimálna životnosť, takže všetko záleží len na tebe.