Ako vplýva nadmorská výška na tvoje auto a o koľko koní môžeš prísť v horách?

Cesta v horách
Pod kapotou
Publikoval Denis

O tom, že vyššia nadmorská výška negatívne vplýva na spotrebu paliva, sme si povedali nedávno v článku Spotreba paliva - pozrime sa na to, čo ju najviac ovplyvňuje, takže ak ťa zaujímajú aj ďalšie faktory (okrem štýlu jazdy a samotného šoféra), ktoré dokážu spotrebu navýšiť, pokojne pokračuj na priloženom článku, no dnes sa v krátkosti pozrieme na to, ako vplýva nadmorská výška na tvoje auto vo všeobecnosti. Čo sa teda deje vo vyšších výškach a prečo auto spotrebuje viac paliva?

Rovnako ako horolezec, ktorý sa snaží zdolať horu aj tvoje auto potrebuje dýchať a ak vzduch stráca hustotu, auto stráca výkon. Strata výkonu a vyššia spotreba však priamo súvisí s tým, ako je motor vo vyšších nadmorských výškach namáhaný.

Obsah

Strata výkonu vo vyšších nadmorských výškach

Vzduch má vo vyšších nadmorských menšiu hustotu, čím dochádza k nižšej kompresii a nekvalitnému zapáleniu zmesi. To sa nepriaznivo prejavuje aj na výkone. Naozaj hrubý odhad, ktorý je všeobecne známy, znie, že auto stráca zhruba 3% svojho výkonu každých 300m nadmorskej výšky. Nedá sa to však zovšeobecniť a platí to najmä pre nepreplňované motory.

Pokiaľ teda ideš do nie príliš vysokej nadmorskej výšky, napríklad 2000 metrov nad morom, tvoje auto môže v danej výške prísť až o 20% konských síl, čo nie je málo. Citeľný rozdiel však bude najmä v prípade slabších a menej výkonných áut.

Turbodúchadlom preplňované motory pracujú vo vyšších nadmorských výškach lepšie, pretože aj napriek menšej hustote vzduchu dosiahnu vďaka turbodúchadlu vyššiu kompresiu a lepšie zapálenie zmesi. Čo sa týka pravidla 3%, americká armáda testovala efekt nadmorskej výšky na spaľovacie motory už v roku 1966 - dospeli k záveru, že auto stráca zhruba 2% výkonu na 1000 stôp (zhruba 300 metrov).

Čo sa týka straty výkonu v súvislosti s nadmorskou výškou, treba brať do úvahy aj stav vozidla a najmä rok výroby. Moderné autá sú síce komplikovanejšie a plné elektroniky, no čo sa týka efektivity spaľovania zmesi, sú na tom jednoducho lepšie a vyššou nadmorskou výškou pravdepodobne nebudú trpieť ako ich starší súrodenci.

Cesta do hor

Palivový systém môže mať problém

Vyššia nadmorská výška teda kvôli menšej hustote vzduchu spôsobuje problém so zapálením zmesi. Ako som spomínal, problém môžu mať najmä nepreplňované motory. V prípade benzínových motorov sa v niektorých častiach sveta môžeš stretnúť s tým, že na čerpacej stanici objavíš benzín s oktánovým číslom, o ktorom môžeš v Európskej únií už len snívať.

V EÚ totiž natankuješ minimálne 95 oktánový benzín, zatiaľ čo napríklad v Colorade (Spojené štáty) by si niekde vysoko v horách mohol natrafiť na benzín s oktánovým číslom 85.

Prečo je oktánové číslo v prípade benzínu a vyšších nadmorských výškach dôležité číslo? Čím je oktánové číslo paliva vyššie, tým je palivo odolnejšie proti samovznieteniu, ktoré vzniká pri kompresii vo valci. Zapálenie zmesi je však v tomto prípade žiadúce a nižšie oktánové číslo tak dokáže zabezpečiť zapálenie zmesi aj vo vyšších nadmorských výškach, hoci ideálne to určite nie je.

Netreba zabúdať na tlak vzduchu v pneumatikách

Pneumatiky na ceste

Cesta do vyšších nadmorských výšok ovplyvňuje taktiež tlak v pneumatikách, ktorý by si mal kontrolovať pravidelne, najmä pred a po dlhšej ceste. Netreba snáď pripomínať, že nesprávny tlak v pneumatikách, či už príliš vysoký alebo príliš nízky, má za následok viacero nepríjemností, no okrem toho ide o hazard s bezpečnosťou.

Vyššia spotreba paliva, znížená presnosť riadenia či nerovnomerné opotrebovanie behúňa sú druhoradé záležitosti, no vždy treba dbať na bezpečnosť a v prípade cesty do vyšších nadmorských výšok netreba na kontrolu tlaku v pneumatikách zabúdať. Odporúčaný a optimálny tlak vzduchu v pneumatikách však vždy udáva výrobca.