Poďme sa pozrieť na zážihový a vznetový motor

1988 Honda RA168E turbo engine
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Zdravím ťa autíčkár a vitaj pri druhej časti nášho Seriálu o Motoroch. V tej dnešnej si predstavíme zážihový a vznetový motor. Začnime teda zážihovým motorom, ktorý je piestový spaľovací motor a spaľuje benzín alebo viacero druhov plynov (CNG, LPG, vodík).

Zážihový motor

Obsah

Motor pracuje zapálením zmesi vzduchu a paliva elektrickou iskrou pomocou zapaľovacej sviečky. Tento motor pracuje s nižším kompresným tlakom ako je tomu pri vznetovom motore. Zažihové motory bez turba potrebujú vyššie otáčky k tomu aby dosiahli najvyšší točivý moment a výkon.

Tieto motory sú vhodnejšie na krátke trasy a zimné obdobie. Je to hlavne z dôvodu, že čas, ktorý potrebujú na dosiahnutie prevádzkovej teploty je oveľa nižší ako pri vznetovom motore.

Príprava zmesi prebieha mimo pracovného priestoru valca, pričom na jej prípravú sa využíva buď karburátor alebo vstrekovacie zariadenie, či už priame alebo nepriame. Výkon zážihového motora sa reguluje množstvom zmesi. Túto reguláciu má na starosti škrtiaca klapka umiestnená v nasávacom potrubí.

Zážihový motor môže fungovať podľa dvoch spôsobov, a to ako dvojtaktný alebo štvortaktný.

Vznetový motor

Vznetový motor, je piestový spaľovací motor a ako palivo najčastejšie spaľuje naftu. Vo vznetovom motore sa zmes paliva a vzduchu zapaľuje pôsobením vysokej teploty vzduchu stlačeného v spaľovacom priestore. Vznetový motor sa často mylne označuje aj ako dieselový, treba si však uvedomiť že dieselový motor nemusí byť vždy vznetový. Diesel je len motor, ktorý spaľuje naftu.

Vznetový motor sa dá rozdeliť podľa použitia paliva na:

  • Naftový motor - jeho palivom je nafta

  • Plynový motor - jeho palivom je plyn, najčastejšie CNG

  • Dvojpalivový motor - jeho palivom je motorová nafta, ale aj plyn

Vznetové motory sú konštrukčne zložitejšie ako zážihové motory, používajú sa v lodiach, nákladných autách, osobných automobiloch a podobne. Jeho výkon je však nižší ako výkon zážihového motora, hlavne z dôvodu spaľovania iného paliva (napríklad pri použití rovnakej technológie a objemu motora je výkon zážihového motora jednoducho vyšší). Výhodou vznetových motorov je na druhú stranu nižšia spotreba a dlhšia životnosť.

Technológia však pokročila a v dnešnej dobe sa vznetové motory preplňujú turbodúchadlom alebo kompresorom. Spolu s kombináciou priameho vstrekovania je zaručený ich vyšší výkon, nižšia spotreba paliva a menšie množstvo vyprodukovaných emisií.

Tieto motory sú vhodné na dlhšie trasy a nie krátke potulovanie sa mestom, keďže doba, ktorá je potrebná na zohriatie motora na prevádzkovú teplotu je oveľa dlhšia ako doba, počas ktorej sa zážihový motor zohreje na správnu teplotu.

Vznetové motory bývajú najčastejšie skonštruované ako štvortaktné.