AUTORIDE

Žhaviace sviečky sú súčasťou každého vznetového motora, zisti ako v skutočnosti pracujú

Žhaviaca sviečka
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

V každom vznetovom motore sa nachádzajú žhaviace sviečky, preto by o nich majitelia áut s týmto typom motora mali vedieť viac. Žhaviace sviečky sú elektrické zariadenia nachádzajúce sa v hlave každého valca spaľovacieho motora.

Ako fungujú žhaviace sviečky?

Obsah

Tento typ sviečok sa používa výhradne vo vznetových motoroch a ich funkciou je vytvoriť dostatok tepla aby mohol motor naštartovať. Narozdiel od zapaľovacích sviečok, pracujú žhaviace sviečky len počas žhaviaceho procesu, ktorý je rozdelený na tri fázy, a to:

1. Predžhavenie

Táto fáza prebieha počas toho, keď je kľúčik v druhej polohe a na palubnej doske sú rozsvietené kontrolky.

2. Štartovanie

Žhaviace sviečky pracujú aj počas štartovania motora.

3. Dožhavenie

Je posledná fáza žhavenia po naštartovaní motora a dĺžka tejto fázy je závislá od vonkajšej teploty a teploty chladiacej kvapaliny. Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým trvá dožhavenie dlhšie.

Táto fáza má veľký význam, pretože sa pri nej znižuje množstvo škodlivín vo výfukových plynoch, palivo sa lepšie spaľuje a motor ma hladší chod.

Žhaviaca sviečka dokáže vyvinúť teplotu približne 850 stupňov celzia v priebehu niekoľkých sekúnd. V priemere má žhaviaca sviečka približne 4 až 6 milimetrov. Hlavne pri motorch s priamym vstrekovaním paliva je potrebné aby boli žhaviace sviečky čo najtenšie, aby sa predošlo narušeniu vírenia paliva vo valci.

Životnosť žhaviacich sviečok je závislá od počtu štartov, no končí približne po najazdení 30 000 kilometrov. Pri výmene žhaviacich sviečok sa treba držať jediného pravidla, a to vymeniť všetky sviečky súčasne.