AUTORIDE

Výška pokuty za neplatnú STK: Aká výška pokuty ti hrozí za neplatnú STK?

Veterán v garáži
Legislatíva
Publikoval Daniel  

Výška pokuty za neplatnú STK je postrachom pre mnohých majiteľov automobilov. Zatiaľ čo niektorí majitelia automobilov len zabudnú že EK a TK na ich aute je už neplatná, sú tu aj takí šoféri, ktorí na neplatnú STK svojho automobilu jednoducho kašlú, pretože si myslia, že im nič nehrozí, pokiaľ ich nezastaví príslušník policajného zboru. Bohužiaľ pre nich, mýlia sa.

Od 1. marca 2016 je na Slovensku spustený nový systém, ktorý vyhľadáva automobily s neplatnou technickou (TK) a emisnou kontrolou (EK) a ich majiteľom automaticky poštou posiela pokuty.

Obsah

Štát vedie databázu, v ktorej sa evidujú všetky automobily a ich technické a emisné kontroly, vrátane dátumov, kedy ich majú absolvovať. Systém preto vie určiť, kedy najneskôr má majiteľ pristaviť auto ku kontrolám. Pokiaľ tak neurobí, majiteľovi na základe objektívnej zodpovednosti automaticky pošle poštou pokutu.

Aká výška pokuty za neplatnú STK ti teda hrozí?

Aktuálne je výška pokuty za neplatnú STK, respektíve za každú z dvojice neplatných kontrol zákonom stanovená na 165 eur, čiže dohromady až 330 eur.

Avšak pokiaľ do 15 dní od doručenia pokuty za neplatnú STK priestupca uhradí 1/3 z uloženej výšky pokuty, bude sa pokuta považovať za uhradenú v plnej výške. V takom prípade bude teda pokuta vo výške 55 eur, čiže dohromady za obe kontroly 110 eur.

Pokuta sa hradí iba bankovým prevodom, pričom je potrebné obzvlášť dávať pozor na správne uvedenie čísla bankového účtu a variabilného symbolu, aby sa uhradenie uložených pokút v systéme riadne spárovalo a prišlo načas.

Ujasnenie výrazov:

Čo znamená STK:

Skratka STK nie je označenie pre kontrolu stavu vozidla a emisií. STK je jednoducho skratka pre stanicu technickej kontroly, čiže miesta, kde sa obe kontroly vykonávajú. Málokto však povie, napríklad pri predaji auta, že má novú technickú (TK) a novú emisnú kontrolu (EK), jednoduchšie je to zhrnúť do skratky, auto má novú STK.

Technická kontrola vozidla TK:

Technická kontrola (TK) je skúška všetkých technických častí vozidla. Pri tejto kontrole sa teda preverí funkčnosť všetkých technických častí vozidla.

Emisná kontrola vozidla EK:

Okrem technickej kontroly vozidla, je povinná aj emisná kontrola (EK), ktorej cieľom je preveriť, či auto nevypúšťa do ovzdušia viac škodlivých splodín, než je ich povolené množstvo.

Bohužiaľ, po slovenských cestách jazdí dodnes mnoho automobilov, ktoré nemajú platnú STK, respektíve TK a EK. Často krát je to z dôvodu, že by tieto automobily takýmito kontrolami neprešli. Je však veľmi smutné, že si majitelia takýchto automobilov ani neuvedomujú, respektíve možno aj uvedomujú, no sú až príliš ľahostajní, aby premýšľali nad tým, že takto ohrozujú bezpečnosť a životy ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pokiaľ auto neprejde emisnou kontrolou, nie je to nič hrozné a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky to nijak neohrozí. Avšak ak vozidlo neprejde technickou kontrolou, napríklad kvôli zlej funkcii brzdového systému, ide o vážny problém.

Práve preto chcem apelovať na zdravý rozum všetkých majiteľov takýchto áut, aby dbali, keď nie na svoju bezpečnosť a zdravie, tak aspoň na bezpečnosť a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky.

Je teda úplne jedno, či na aute máš platnú TK alebo nie, ide len o to, aby si svoje auto udržiaval v dobrej technickej kondícii a aby si vážne problémy ako už spomenutý problém s brzdami, kvôli ktorému by si technickou kontrolou neprešiel, vyriešil čo najskôr, bez ohľadu na to, či po vyriešení tohto problému pôjdeš na STK alebo nie. V každom prípade, ak nebudeš mať na svojom aute platnú STK, môže ti jedného pekného dňa doručiť poštárka list, s výzvou na uhradenie pokuty za neplatnú STK.