Tlmič torzných kmitov: Na čo vôbec slúži?

Tlmič torzných kmitov
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Tlmič torzných kmitov slúži na tlmenie kmitania kľukového hriadeľa, ktoré vzniká pri spaľovaciom procese.

Tieto tlmiče sú umiestnené na konci kľukového hriadeľa spolu s remenicou.

Funkcia tlmiča torzných kmitov

Počas spaľovacieho procesu pôsobia na kľukový hriadeľ rôzne sily, kôli ktorým sa hriadeľ dostáva do torzného (krúživého) kmitania, pričom spôsob a intenzita kmitania je zavislá od konštrukcie kľukového hriadeľa. Na odstránenie tohoto kmitania sa používa práve tlmič torzných kmitov.

Tlmiče torzných kmitov sú spojené gumovým prstencom s hnacím kotúčom, pričom kotúč je upevnený na kľukovom hriadeli. Ak sa kľukový hriadeľ začne kmitať, toto kmitanie je tlmené tlmiacou hmotou, teda tlmiacou gumou. Okrem gumy sa môže používať aj silikónový olej, ktorý je vysokej viskozity.

Ak by sa tlmič nenachádzal na svojom mieste, kmitanie by sa mohlo vyrovnať kmitom kľukového hriadeľa, čím by došlo k rezonancii, pri ktorej môže dôjsť k zlomeniu kľukového hriadeľa, ktorého výmena by ťa vyšla na stovky až tisícky eur.

Video znázorňujúce funkciu tlmiča torzných kmitov