AUTORIDE

Rozvodovka: Vedel si, na čo slúži a aké sú jej poruchy?

Rozvodovka
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Rozvodovka slúži na rozdelenie krútiaceho momentu výstupného hriadeľa medzi dva alebo viacero výstupných hriadeľov, obvykle s inou uhlovou rýchlosťou a krútiacim momentom ako má výstupný hriadeľ.

Rozvodovka je teda mechanizmus prevodového ústrojenstva, ktorý prenáša krútiaci moment z prevodovky na hnacie kolesá. Základným parametrom rozvodovky je jej prevodový pomer, ktorý je taktiež nazývaný aj ako stály prevod.

Obsah

Úlohou rozvodovky je:

1. Prenášať a zväčšovať krútiaci moment

Krútiaci moment prenášaný z prevodovky sa v rozvodovke zväčšuje na požadovanú úroveň tak, aby vyhovoval pre všetky jazdné režimy.

2. Znížiť otáčky hnacích kolies

V rozvodovke sa otáčky výstupného hriadeľa prevodovky znižujú. Zníženie otáčok znamená znásobenie výsledného krútiaceho momentu. Čím väčší bude prevod rozvodovky, tým väčšiu hnaciu silu na kolesách automobilu dosiahneme.

Na jednej strane znamená vyšší prevod lepšie dynamické parametre (zrýchlenie), no na druhej strane sú nevýhodou väčšieho prevodu vyššie otáčky motora pri danej rýchlosti.

3. Rozvedenie krútiaceho momentu

Úlohou rozvodovky je rozviesť krútiaci moment buď na kolesá jednej nápravy alebo na jednotlivé nápravy automobilu.

Zloženie rozvodovky

 • Stály prevod hnanej nápravy

 • Diferenciál

Stály prevod hnacej nápravy je súkolesie, ktoré sa skladá z pastorka a tanierovitého kolesa. Súčasťou rozvodovky býva taktiež diferenciál, ktorý umožňuje rozdielne otáčanie kolies na náprave. Pri automobiloch, ktoré majú motor uložený vpredu priečne a pohon prednej nápravy, je rozvodovka súčasťou prevodovky.

Ak je však motor v automobile uložený vpredu, no jeho pohon je zabezpečený pomocou zadnej nápravy, je rozvodovka umiestnená na zadnej náprave mimo prevodovku.

Stály prevod hnacej nápravy:

Úlohou stáleho prevodu hnacej nápravy je zväčšovať krútiaci moment a pevádzať ho cez diferenciál k hnacím kolesám vozidla.

Stály prevod sa delí podľa usporiadania na:

Jednoduchý jednostranný:

 • jedná sa o stály prevod s jedným párom ozubených kolies napríklad pastorkom a tanierovým kolesom.

Dvojstranný:

 • jedná sa o stály prevod s dvoma pármi ozubených kolies, pastorkami a dvoma tanierovými kolesami.

Dvojnásobný:

 • je stály prevod, ktorý je zložený z dvoch prevodov uložených za sebou. Výsledný prevodový pomer je súčin týchto doch prevodov.

Stály prevod je tvorený v prípade motocyklov článkovou reťazou a v prípade automobilov ozubenými kolesami, a to presnejšie pastorkom a ozubeným kolesom.

Požiadavky kladené na stály prevod:

 • Plynulý chod

 • Dlhá životnosť (odolnosť voči opotrebovaniu)

 • Minimálny prenos chvenia, vibrácii a hluku

Podľa ozubených kolies rozdeľujeme rozvodovky:

1. Rozvodovka s kužeľovými kolesami:

Používa sa v prípade, ak je motor uložený v automobile pozdĺžne (zmena smeru toku síl o 90°)

2. Rozvodovka s čelnými ozubenými kolesami:

Používa sa v prípade, ak je motor uložený v automobile priečne (zmena toku síl nenastáva)

Rozvodovky s kužeľovými kolesami rozdeľujeme:

Rozvodovka s priamymi zubami - s neposunutými osamiRozvodovka s hypoidným ozubením - s neposunutými a posunutými osami

Výhody hypoidného ozubenia:

 • Kľudnejší chod - v zábere je väčší počet zubov

 • Vyššia zaťažiteľnosť - priemer a šírka zubov pastorka sú väčšie

 • Lepšia kompaktnosť - tanierové koleso je menšie, no zvláda rovnakú námahu

Poruchy rozvodovky:

 • netesnosť skrine rozvodovky

 • zvýšená hlučnosť rozvodovky

 • zlomený zub pastorka alebo tanierového kolesa

 • prerazený obal rozvodovky

 • opotrebené ložiská jednotlivých hriadeľov

Príčinou netesnosti rozvodovky môže byť:

 • poškodené tesnenie

 • pretrhnutá manžeta či tesniaci krúžok

 • príliš veľké množstvo oleja v rozvodovke

Zvýšenú hlučnosť rozvodovky spôsobuje:

Zle nastavená vôľa medzi pastorkom a ozubeným kolesom

Riešenie porúch rozvodovky:

Netesnosť skrine rozvodovky:

Výmena tesnenia či dotiahnutie uvoľnených skrutiek

Zvýšená hlučnosť rozvodovky:

Nastavenie odchýlky pastorka a kolesa

Zlomený zub pastorka či kolesa:

Navarením, ofrézovaním a tepelným spracovaním

Prerazený obal rozvodovky:

Zvarením alebo zalepením poškodenej časti