Oplatí sa pridávať aditíva do paliva alebo ide len o mýtus?

Spaľovanie zmesi vo valci
Zaujímavosti
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Aditíva sú prísady do palív, ktoré sa rozdeľujú podľa druhu paliva na aditíva do nafty a aditíva do benzínu. Úlohou aditív je zvyšovať oktánové číslo paliva (pri benzíne) alebo cetánové číslo paliva (pri nafte) a tým zlepšovať chod motora, zvyšovať jeho výkon a znižovať jeho spotrebu. Ďalšou úlohou aditív je znižovať bod tuhnutia nafty a zvyšovať jej mazivosť či eliminovať účinky vody v palive, ale taktiež aj čistiť palivový systém a ochraňovať ho pred koróziou, čím sa predlžuje životnosť jeho komponentov.

Oplatí sa však pridávať aditíva do paliva alebo ide len o vyhadzovanie peňazí do vzduchu? Poďme sa na to pozrieť.

Význam aditív je jednoznačný - zlepšiť niektoré vlastnosti paliva. Svoje o tom vedia aj samotní výrobcovia palív a tak sa niet čomu čudovať, že na každej jednej čerpacej stanici môžeš okrem klasických palív nájsť aj prémiové viac aditivované palivá. Treba si však uvedomiť, že aj klasické palivo obsahuje aditíva, no v oveľa menšom množstve ako prémiové palivá. Dôvod je veľmi jednoduchý, a to je práve cena paliva.

Prémiové palivá sú jednoducho drahšie ako klasické palivá a tak sa im niektorí motoristi vyhýbajú a radšej tankujú lacnejšie palivá. Ďalší motoristi, ktorí aditivovaným palivám neveria, tankujú lacnejšie palivá a radšej si aditíva do paliva pridajú sami. Treba však dodať, že všetky čerpacie stanice podliehajú rôznym prísnym kontrolám a tak si nemôžu dovoliť predávať klasické palivo ako prémiové. Taktiež oktánové číslo benzínu či cetánové číslo nafty na stojane musí zodpovedať reálnej hodnote paliva, čo znamená, že ich obavy sú zbytočné.

Medzi poslednú skupinu motoristov môžeme zaradiť majiteľov, ktorí tankujú prémiové aditívované palivá, no aj napriek tomu pridávajú do paliva ešte ďalšie aditíva. Táto skupina motoristov robí najväčšiu chybu. Pridávať aditíva do prémiových palív je holý nezmysel. Dokonca aj samotní výrobcovia aditív na svojich výrobkoch uvádzajú, že pridávaním aditív do prémiových viac aditívovaných palív sa ich kvalita a vlastnosti nezlepšia. Práve preto by sa mal človek rozhodnúť, či bude tankovať prémiové palivá alebo klasické palivá, do ktorých následne pridá aditíva.

Aby sme v tom mali jasno, pridávanie aditív do paliva nie je na škodu. Ak totiž používaš tieto prípravky do palív s rozumom, motor, respektíve palivový systém motora a jeho komponenty ti určite vydržia dlhšie. Nadmerná aplikácia aditív do paliva však nemá žiaden prínos. Pred použitím aditív by si si teda mal pozorne prečítať návod na použitie a taktiež zmiešavací pomer aditív s daným palivom. Taktiež neočakávaj, že aditíva zaúčinkujú okamžite po naliatí do palivovej nádrže automobilu. Niektoré zložky aditív totiž potrebujú čas na to, aby sa prejavil ich pozitívny účinok na motor. Práve preto sa odporúča používať aditíva dlhodobo, a to pri každom tankovaní.

Oplatí sa teda pridávať aditíva do paliva? Áno, ale len v prípade, že tankuješ bežné palivo.

Často kladené otázky:

Je rozdiel v tom, či pridám aditíva pred alebo po natankovaní?

Aby bolo aditívum najúčinnejšie, musí byť rovnomerne rozmiešané v celom obsahu nádrže. Práve preto sa odporúča aditívum pridávať do nádrže tesne pred tankovaním a nie až po ňom.

Má zmysel pridávať aditíva do prémiových už aditívovaných palív?

Pridávaním aditív do prémiových palív ich vlastnosti už nijak nevylepšíš. Aditíva totiž dosahujú svoje najlepšie vlastnosti vtedy, pokiaľ sú s palivom zmiešané v určitom pomere.

Čo robiť v prípade, ak som výrazne prekročil dávkovanie aditív?

Ak si omylom nalial celý objem balenia aditív do veľmi malého množstva paliva, odporúča sa palivo odčerpať z nádrže alebo doliať do nádrže čo najväčšie množstvo paliva, aby sa zmiešavací pomer čo najviac priblížil k hodnote, ktorú udáva výrobca daného aditíva.

Pridávať aditíva do paliva pred každým tankovaním alebo len raz za čas?

Niektoré pozitívne účinky aditív sa môžu dostaví už po aditivovaní niekoľkých málo nádrží. Iné zložky aditív však potrebujú nejaký čas a ich pozitívne účinky na motor sa prejavia až pri pravidelnom používaní. Práve preto sa odporúča používať aditíva pravidelne, a to pri každom tankovaní. Jednorázové použitie aditív má totiž len čiastočný (ak vôbec nejaký) a krátkodobý efekt.