AUTORIDE

Vedel si čo označuje cetánové číslo paliva?

XE SV Project 8
Publikoval Denis  

Cetánové číslo udáva kvalitu nafty a charakteristiku jej vznietenia. Čím je cetánové číslo vyššie, tým lepšie motor pracuje. Vznetový motor má taktiež tichší a hladší chod, vyšší výkon a výfukové plyny sú čistejšie. Vyššie cetánové číslo nafty však nie je zárukou, že motor bude mať väčší výkon. Všetko totiž záleži na danom type motora a najmä na tom, či je tento motor schopný využiť väčší potenciál paliva alebo nie.

Európska norma zakazuje predávať či používať naftu, ktorej hodnota cetánového čísla nedosahuje hodnotu 51. Na našich čerpacích staniciach je teda možné zakúpiť len naftu, ktorej cetánové číslo sa pohybuje medzi hodnotami 51 až 62.