DPDgroup a Renault štartujú prípravu doručovania prostredníctvom autonómnych vozidiel

Renault EZPRO
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

V oblasti prepravy majú práve autonómne vozidlá potenciál stať sa prelomovými a zmeniť toto odvetvie od základu. Nárast objemu prepravených zásielok sa totiž podľa odhadov do roku 2025 zdvojnásobí, pričom len v mestách bude doručených takmer 15 miliárd zásielok.

To kladie veľké výzvy pred dopravcov, ktorí budú musieť prinášať inovatívne a zelené riešenia doručovania v mestách a hlavne v ich centrách. Ako prvú lastovičku v tejto oblasti predstavujú DPDgroup a Renault riešenia prostredníctvom autonómneho vozidla Renault Z35.2.

Budúcnosť doručovania v centrách miest:

Trh dopravy poslednej míle rastie a očakáva sa jeho výrazný rast aj naďalej. Online nákupy enormne pribúdajú, v roku 2017 nakupovalo v e-shopoch 57 % európskej populácie. Aktívnejší zákazníci zrealizujú priemerne 45 online nákupov ročne. Rekordérmi sú Briti, ktorí vďaka vyspelému trhu absolvujú 82 online nákupov počas roka. Nakupujúci hľadajú na internete tovar nedostupný vo svojej krajine a lepšie ponuky. Európania si objednávajú produkty hlavne z Veľkej Británie, stále však výrazne rastú aj nákupy z Číny.

S prihliadnutím na štatistiky hovoria odhady o zdvojnásobení počtu doručených zásielok do roku 2025. Takmer 15 miliárd zásielok ročne bude doručených hlavne v mestách. Súbežne však mestá plánujú čoraz intenzívnejšie obmedzenia dopravy kvôli dopravným kolapsom a znečisteniu ovzdušia.

Renault EZPRO

>"Tento projekt nám umožní si predstaviť, ako môže optimalizovaná doprava poslednej míle tvarovať život v mestách. DPDgroup s radosťou zdieľa tieto vízie s kľúčovým automobilovým hráčom ako, je Renault," hovorí Thomas Steverding, Senior Group Manager Process & Development DPD Nemecko, zodpovedný za program inovácie autonómnych vozidiel v rámci DPDgroup.

>S perspektívou rýchleho rastu mestského doručovania a tlaku na znižovanie ekologickej stopy je pre dopravné spoločnosti ako DPDgroup výzvou prispieť k trvalej udržateľnosti v mestách. Je potrebné neustále pracovať na inováciách z oblasti smart doručovania a zákazníckeho servisu, optimalizácie procesu doručovania v mestách a vývoja čoraz svižnejších doručovacích vozidiel.

>DPDgroup prináša scenáre využitia autonómneho vozidla:

/h2>

>>Autonómne vozidlá majú potenciál stať sa prelomovou technológiou v oblasti prepravy a mať obrovský dosah na odvetvie od jeho základu - na ľudí, siete aj infraštruktúru.

>>Vďaka autonómnemu vozidlu Renault Z35.2 bude možné aspoň časť zásielok doručiť s vysokým stupňom flexibility a priniesť úplne nové možnosti doručovania, hlavne vo vnútorných častiach veľkomiest.

>>DPDgroup vypracovala konkrétne spôsoby a nové schémy doručovania s cieľom priniesť výhody lokálnym samosprávam a konečným príjemcom.

>>Autonómna preprava zásielok do vnútorných častí miest

>>Vozidlá sú naložené v triediacich strediskách a depách DPD v periférnych častiach miest a potom cestujú samostatne na daný bod stretnutia v centre mesta. Tam si už kontrolu nad vozidlom prevezme kuriér a čas ušetrený pri nakládke a presune do mesta môže venovať konečnému doručovaniu príjemcovi zásielky.

>>Mobilné úschovne

>>Koncept vozidla Z35.2 sa dá využívať ako mobilná úschovňa, ktorá umožní DPDgroup naplánovať miesto doručenia a poslať oznámenie konečnému príjemcovi. Ten si bude môcť vyzdvihnúť alebo vrátiť zásielku sám v danej lokalite. Rovnako budú mať príjemcovia možnosť si vybrať miesto doručenia a časové okno, ktoré bude vyhovovať ich potrebám. Napríklad pôjde o doručenie domov vo veľmi skorých ranných hodinách, prípadne do práce počas obeda.

>>DPDgroup spolupracuje pri spĺňaní tejto výzvy so spoločnosťou Renault na vývoji a zlepšovaní každodennej práce pre kuriérov. Rovnako je cieľom splniť očakávania verejnosti a samospráv ohľadom smart miest.

>>"Vzájomná spolupráca môže ísť ešte ďalej. So skúsenosťami v oblasti dopravy poslednej míle je DPD výborným partnerom pre vývoj rôznych modelov doručovania," povedal Philippe Divine, Alliance Global Director at Renault-Nissan

>>DPDgroup, inovatívny expert v doručovaní:

>>DPDgroup poskytuje najlepší servis v rámci odvetvia pre širokú škálu spoločností a koncových príjemcov. Dizajnuje inovatívne riešenia doručovania s cieľom poskytnúť príjemnú zákaznícku skúsenosť a flexibilnú službu:

>>

  • >>32 000 lokálnych odberných miest Pickup: doručovanie mimo domu alebo práce. Pre 95 % zákazníkov sú odberné miesta Pickup dostupné do menej ako 15 minút od domu

  • >>Predict, unikátna interaktívna služba pri doručení, ktorá príjemcov upozorní na doručenie zásielky v daný deň, informuje ich o presnom hodinovom intervale doručenia. Počas celého procesu je možné flexibilne upravovať miesto či čas doručenia zásielky.