Logo Autoride.sk

Autobatéria je zdrojom elektrickej energie v aute, čo všetko o ňom vieš?

Publikoval Denis -

Autobatéria je chemickým zdrojom elektrickej energie v automobile. Autobatéria dodáva energiu iba vtedy, pokiaľ je motor vypnutý. V prípade, že je motor naštartovaný, zdrojom elektrickej energie je alternátor.

Obsah

Autobatéria sa skladá:  • nádoba (z plastu)


  • doskových elektród, kladná (oxid olovičitý) a záporná (olovo)


  • separátor (nevodivý materiál umiestnený medzi elektródy)

Aby akumulátor dodával čo najviac prúdu, musia mať jeho dosky čo najväčší možný povrch. Sú vyrobené z olova, práve preto, že dokáže naraz preniesť veľký prúd. Prúdová kapacita akumulátora udáva, koľko prúdu je schopný dodať za určitý čas. Udáva sa v ampérhodinách (Ah) a u automobiloch sa pohybuje približne medzi 38 až 95 Ah, tieto údaje môžeš nájsť na štítku autobatérie.


Autobatérie môžeme rozdeliť na bezúdržbové a údržbové:  • údržbová autobatéria - sú na nej otvory na dolievanie elektrolytu, napríklad destilovanej vody


  • bezúdržbová autobatéria - pri tomto type batérie povinnosť dolievať vodu odpadá

Životnosť autobatérie sa pohybuje v priemere okolo 4 až 6 rokov, v závislosti od spôsobu používania a jej údržby.

Autobatérií neprospievajú krátke jazdy, časté štartovanie, dlhlé odstavenie automobilu a porucha dobíjania. Pokiaľ sa vyhneš takémuto zaobchádzaniu, určite ti batéria vydrží dlhšie.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Autobatéria je zdrojom elektrickej energie v aute, čo všetko o ňom vieš?
G