Autobatéria je zdrojom elektrickej energie v aute, čo všetko o nej vieš?

Akumulátor
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Autobatéria je chemickým zdrojom elektrickej energie v automobile. Autobatéria dodáva energiu iba vtedy, pokiaľ je motor vypnutý. V prípade, že je motor naštartovaný, zdrojom elektrickej energie je alternátor.

V tomto článku si v skratke posvietime na autobatériu, jej funkciu a živnotnosť.

Obsah

Autobatéria sa skladá z:

  • nádoba (z plastu)

  • doskových elektród, kladná (oxid olovičitý) a záporná (olovo)

  • separátor (nevodivý materiál umiestnený medzi elektródy)

Aby akumulátor dodával čo najviac prúdu, musia mať jeho dosky čo najväčší možný povrch. Sú vyrobené z olova, práve preto, že dokáže naraz preniesť veľký prúd.

Prúdová kapacita akumulátora udáva, koľko prúdu je schopný dodať za určitý čas. Udáva sa v ampérhodinách (Ah) a u automobiloch sa pohybuje približne medzi 38 až 95 Ah, tieto údaje môžeš nájsť na štítku autobatérie.

Rozdelenie autobatéií

  • údržbová autobatéria - sú na nej otvory na dolievanie elektrolytu, napríklad destilovanej vody

  • bezúdržbová autobatéria - pri tomto type batérie povinnosť dolievať vodu odpadá

Životnosť autobatérie sa pohybuje v priemere okolo 4 až 6 rokov, v závislosti od spôsobu používania a jej údržby.

Autobatérií neprospievajú krátke jazdy, časté štartovanie, dlhlé odstavenie automobilu a porucha dobíjania. Pokiaľ sa vyhneš takémuto zaobchádzaniu, batéria ti určite vydrží dlhšie.

Video ukážka ako otestovať batériu