AUTORIDE

Obtokový ventil turbodúchadla alebo aj wastegate. Poznáš toto zariadenie?

Turbodúchadlo
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Obtokový ventil turbodúchadla (po anglicky wastegate) má za úlohu odvádzať výfukové plyny od turbíny turbodúchadla v preplňovanom motore. Hlavnou funkciou obtokového ventilu je regulácia maximálneho navýšenia tlaku v systémoch turbodúchadla s cieľom chrániť motor ale aj samotné turbodúchadlo. Odkláňaním výfukových plynov sa reguluje rýchlosť turbíny turbodúchadla.

Externý (vonkajší) obtokový ventil turbodúchadla:

Obsah

Tento ventil bežne používajú turbodúchadlá, ktoré nemajú vnútorný obtokový ventil. Externý ventil vyžaduje špeciálne skonštruované výfukové zvody s potrubím, ktoré vedie cez obtokový ventil. Externý výfukový ventil je teda súčasťou výfukového sytému a môže mať rôzny priemer, pretože neexistuje žiadne obmedzenie integrácie tohoto ventilu.

Interný (vnútorný) obtokový ventil turbodúchadla:

Interný obtokový ventil je vstavaný priechod v kryte turbodúchadla, ktorý umožnuje odkloniť nadbytočný tlak do výfuku. Výhodou tohoto ventilu je jeho jednoduchosť a kompaktnosť, pretože nie je potrebné žiadne vonkajšie obtokové potrubie a výfukové plyny sú automaticky odvádzané do výfukového systému.

Oproti externému obtokovému ventilu má však jednu nevýhodu a tou je jeho obmedzená schopnosť odkláňať zvyšujúci tlak, kvôli malému priemeru interného obtokového ventilu.

Atmosférický obtokový ventil:

Takýto typ ventilu vypúšťa nadbytočné výfukové plyny priamo do atmosféry (okolia), namiesto toho aby ich vrátil do výfukového systému. Atmosférický obtokový ventil je skonštruovaný tak, aby sa zabránil turbulenciám výfukových plynov ale aj kvôli zníženiu protitlaku vo výfukovom systéme.

Obtoková rúra ventilu je označovaná ako screamer pipe (kričiaca rúrka), práve kvôli hlasnému zvuku, ktorý pri vypúšťaní nadbytočných výfukových plynov vydáva.

Obtokový ventil turbodúchadla môže byť ovládaný:

 • Manuálne

 • Pneumaticky

 • Elektricky

 • Hydraulicky

Veľkosť obtokového ventilu (wastegate) závisí na veľkosti plniaceho tlaku ale aj od výkonu motora.

 • veľké turbo/malý plniaci tlak = väčší obtokový ventil

 • veľké turbo/veľký plniaci tlak = menší obtokový ventil

 • malé turbo/malý plniaci tlak = väčší obtokový ventil

 • malé turbo/veľký plniaci tlak = menší obtokový ventil

Prúdenie výfukových plynov však závysí aj od výkonu motora.

 • veľké turbo/malý motor/nízky výkon = malý obtokový ventil

 • veľké turbo/malý motor/veľký výkon = veľký obtokový ventil

 • malé turbo/malý motor/nízky výkon = malý obtokový ventil

 • veľké turbo/veľký motor/nízky výkon = stredne veľký obtokový ventil

 • malé turbo/veľký motor/akýkoľvek výkon = veľký obtokový ventil