Vzácny kov, ktorý sa nachádza v motore Tesla Model 3 či v tvojich slúchadlách a iPhone. Čo je to vlastne Neodym?

Neodym kov
Pod kapotou
Publikoval Denis

Zrejme si o ňom ešte nepočul, no je pravdepodobné, že aj v tejto chvíli sa nachádza v tvojej blízkosti. Reč je o vzácnom kove, respektíve kovu, ktorý patrí k prvkom vzácnych zemín a nazýva sa neodým. Kedykoľvek tvoj mobil zavibruje alebo slúchadlá začnú prehrávať hudbu, je za tým práve neodým, ktorý spolu s ďalšími materiálmi tvorí magnet.

Neodýmové magnety patria k najsilnejším permanentným magnetom dnešnej doby a vďaka záujmu výrobcov elektromobilov, ktorí chcú tieto magnety využiť pre modely ako sú Toyota Prius či Tesla Model 3, popularita neodýmu rapídne rastie. Tieto magnety sú totiž schopné uniesť obrovskú hmotnosť (magnet o veľkosti jednoeurovej mince dokáže udržať kovový predmet o váhe takmer 10 kilogramov).

Obsah

Elektromotor s permanentnými magnetmi?

Tesla Model 3

Práve Tesla sa v prípade svojho Modelu 3 rozhodla využiť elektromotor s permanentnými magnetmi. Oproti predošlým modelom, ktoré využívali asynchrónne indukčné elektromotory (pracujúce so striedavým prúdom), je elektromotor s permanentnými magnetmi pri nižšej a strednej záťaži efektívnejší a zároveň lacnejší na výrobu.

Okrem spomenutých výhod je automobil taktiež ľahší. Dopyt po tomto kove tak rastie, no problémom môže byť cena, ktorá nie je stabilná, keďže najväčšia ťažba kovov potrebných na výrobu neodýmových magnetov prebieha v Číne. Čo sa svetovej produkcie týchto magnetov týka, Čína dosahuje až 80% podiel na trhu, čo pre stabilitu ceny vôbec nie je dobrá správa.

Vzácny kov môže byť v budúcnosti oveľa vzácnejší

Už samotná skupina, do ktorej sa tento kov radí, hovorí o tom, že ide o kovy, ktoré sú vzácne - ich výskyt vôbec nie je až tak vzácny, no práve proces extrakcie týchto kovov je zložitý a nákladný. Ich ťažba taktiež spôsobuje enviromentálne škody a nejedná sa iba o znečistenie ovzdušia, ale aj likvidáciu časti krajiny, hoci v súčasnosti sa mnoho úsilia venuje práve zlepšovaniu týchto procesov.

Pocuvanie hudby

Pokiaľ však po neodýmových magnetoch stúpne dopyt aj od ostatných výrobcov automobilov, ktorí budú chcieť využiť výhody elektromotora vybaveného permanentnými magnetmi, cena by mohla narásť raketovým tempom. Práve kvôli obavám zo zvýšenia cien Toyota hľadá spôsoby, akými by mohla obmedziť použitie neodýmu vo svojich elektromobiloch.

V budúcnosti však o elektromobiloch vybavených elektromotorom s permanentnými magnetmi možno budeme počuť viac, pretože práve zlepšovanie efektivity, zvyšovanie dojazdu či znižovanie nákladov je to, čo túto technológiu posúva vpred a zároveň robí čoraz dostupnejšou.