AUTORIDE

Vedel si aké doklady potrebuješ na odhlásenie vozidla?

Policajná stanica
Legislatíva
Publikoval Denis  

Odhlásenie vozidla je úkon, ktorý budeš musieť absolvovať pri každom predaji automobilu. Ak ťa teda tvoje staré auto omrzelo a ty si sa rozhodol vymeniť ho za nové či novšie, nezabúdaj na to, že po predaji budeš musieť svoje staré vozidlo najskôr odhlásiť, aby tak mohol nový držiteľ toto vozidlo prihlásiť. Aké doklady teda budeš potrebovať na odhlásenie vozidla?

Pri odhlásení vozidla je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť tieto doklady:

 • vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa

 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz vozidla)

 • čipovú kartu, osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz vozidla)

 • platný doklad totožnosti

 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, je potrebný originálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

 • ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, je potrebné mať splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa

 • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia (biela karta)

 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

POZOR: Povinnosť predloženia splnomocnenia neplatí, ak:

 1. je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru

 2. vozidlo sa prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa)

 3. ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru splnomocnenie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom. Tabuľky s evidenčným číslom sa vymenia až po prihlásení vozidla.

Zdroj: Informácie nachádzajúce sa v tomto článku boli prebrané zo stránky Ministerstva Vnútra Slovenskej Republiky (www.minv.sk).