AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Prihlásenie vozidla z iného okresu: Čo všetko budeš potrebovať?

Publikoval Denis

Prihlásenie vozidla z iného okresu môže nejednému majiteľovi automobilu zamotať hlavu. Aké doklady budeš potrebovať na to, aby si prihlásil vozidlo, ktoré si kúpil v inom okrese? Odpoveď sa dozvieš nižšie v článku.

Po kúpe vozidla je nový držiteľ povinný do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby vozidla (odhlásenia vozidla od pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo a umožniť tak porovnanie údajov uvedených v technickom preukaze vozidla s údajmi priamo na vozidle. Toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci celej Slovenskej Republiky.

Vozidlo sa však prihlasuje len na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel na základe trvalého bydliska držiteľa vozidla, respektíve podľa sídla firmy, ktoré je uvedené vo výpise z obchodného registra či živnostenskom liste.

Pri prihlásení vozidla z iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť tieto doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie

 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz)

 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ)

 • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia (biela karta)

 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, je potrebný originálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

 • ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, je potrebné mať splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa

Poplatky:

Pri prihlásení vozidla z iného okresu sa platí správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie, plus 33 € za štandardné 2 ks plechových evidenčných značiek. Pri vozidlách len s jednou evidenčnou značkou sa k právnemu poplatku pripláca len 16,50 €.

Ak sa držiteľ vozidla presťahuje, neplatí správny poplatok za prevod držby, ale platí sa len poplatok 33 € za 2 ks evidenčných značiek alebo 16,50 za 1 ks evidenčnú značku.

Taktiež je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I (malého technického preukazu) do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je však poplatok za túto službu vo výške 30 €.

Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je potrebné vozidlo najskôr odhlásiť (vykoná pôvodný majiteľ) a až potom ho je možné prihlásiť.

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť tieto doklady:

 • vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa

 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz vozidla)

 • čipovú kartu, osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz vozidla)

 • platný doklad totožnosti

 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, je potrebný originálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

 • ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, je potrebné mať splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa

 • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia (biela karta)

 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

POZOR: Povinnosť predloženia splnomocnenia neplatí, ak:1. je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru2. sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade - ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa)3. ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru splnomocnenie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom. Tabuľky s evidenčným číslom sa vymenia až po prihlásení vozidla.

Zdroj: Informácie nachádzajúce sa v tomto článku boli prebrané zo stránky Ministerstva Vnútra Slovenskej Republiky (www.minv.sk).