Údaje o kilometroch sú dva roky zaznamenávané do štátneho registra

Odometer
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Informácie o najazdených kilometroch sú na Slovensku od 20.mája 2018 zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Register je jediný štátny zdroj, ktorý poskytuje oficiálne údaje o histórii najazdených kilometrov. Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov. Do RPZV sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra každého na Slovensku evidovaného vozidla v rôznych životných situáciách počas jeho prevádzky až do vyradenia z evidencie. Čím vyšší počet prevádzkových záznamov existuje o konkrétnom vozidle, tým sú menšie riziká spojené so stočením odometra.

Údaje do RPZV od 20.mája 2018 zaznamenáva množstvo subjektov z automobilového sektora. V súčasnosti ide o 2 200 subjektov, hlavne sú to výrobcovia a zástupcovia výrobcov vozidiel, autobazáre, servisy, technické služby TK, EK a KO, ďalej poisťovne, leasingové spoločnosti, ako aj znalci v oblasti dopravy. Od začiatku tohto roka sa povinnosť prispievať údajmi do registra rozšírila o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vozidlom a zaznamenávajú údaje z odometra, ako napríklad spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel alebo o požičovne vozidiel.

Screenshot 2020-05-20 at 13.19.21

>Informácie z registra sú dostupné prevádzkovateľovi vozidla formou výpisu, tzv. ODO-Passu po kontrole počítadla prejdenej vzdialenosti a následnom zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do RPZV. Prevádzkovateľ vozidla môže výpis zverejniť, resp. poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Passy vyhotovuje približne 100 pracovísk kontrol originality (https://www.ko.sk/Home.aspx?Menu=id:Pracoviska), ako aj vyše 800 poskytovateľov ODO-Passov (https://rpzv.sk/Ziskat). Za dva roky odhalili 15 780 vozidiel so stočenými kilometrami. 3 116 vozidiel malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov. Najčastejšie mali stočené kilometre vozidlá značky: Škoda, Ford a Renault.

>Spotrebiteľ si existenciu a pravosť ODO-Passu overí bezplatne na webe www.rpzv.sk. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo identifikačného čísla vozidla VIN zistí, či k vozidlu existuje ODO-Pass. Ak áno, od predávajúceho si vyžiada údaje potrebné na zobrazenie histórie najazdených kilometrov: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu ODO-Passu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe. Pokiaľ ODO-Pass nebol vydaný, spotrebiteľ by ho mal vždy pred kúpou ojazdeného vozidla požadovať od predávajúceho.

src="https://autoride-dev.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/3a4eb32f-b649-4cc3-b3db-2f53f6c2f94f/850px.jpg" alt="screenshot 2020-05-20 at 13.19.11" title="Screenshot 2020-05-20 at 13.19.11" uuid="3a4eb32f-b649-4cc3-b3db-2f53f6c2f94f" author="RPZV.sk " attribution="" license="" source=" https://www.rpzv.sk/Domov"/>

v"/>