Novinka RPZV: Výpis o poškodeniach vozidla

Odometer
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Podvodné manipulácie s ojazdenými vozidlami sú stále prudko narastajúcim javom. Nakoľko sa výnosnejšie predá mladší a nehavarovaný automobil, dochádza k falšovaniu jeho roku výroby, k zatajeniu opráv po havárii, alebo k stáčaniu najazdených kilometrov. Medzi časté podvody patrí zatajenie, že vozidlo je predmetom exekúcie, neukončeného leasingu, alebo nesplateného úveru predchádzajúcim majiteľom. Pri kúpe takéhoto vozidla, problémy nenechajú na seba dlho čakať. Našťastie väčšina spotrebiteľov si pred kúpou ojazdené vozidlo overí. Najviac sa kupujúci zaujímajú o históriu najazdených kilometrov, exekučnú blokáciu alebo o záložné právo na automobil, o ktorý majú záujem.

Spotrebitelia, ktorí majú záujem o kúpu jazdenky, získajú všetky dôležité informácie cez Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Doteraz mali možnosť overiť si ODO-Pass, ktorý zobrazuje históriu najazdených kilometrov a Prílohu k ODO-Passu, v rámci ktorej sú dostupné informácie o exekučnej blokácii, leasingu, záložnom práve, o tom či vozidlo nie je v pátraní, o krajine pôvodu, kontrole originality alebo o platnosti technickej a emisnej kontroly. Ďalej o výbave vozidla, PZP a v neposlednom rade aj informáciu o poškodení vozidla v dôsledku dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti. Pokiaľ v Prílohe k ODO-Passu, ktorá obsahuje aktuálne údaje ku každému registrovanému vozidlu v slovenskej evidencii, spotrebiteľ nájde informáciu o poškodení vozidla, môže si na stránke www.rpzv.sk vygenerovať novinku, ktorou je Výpis o poškodeniach vozidla. Jeho vygenerovanie je podmienené existenciou platného ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu.

Vo Výpise o poškodeniach vozidla nájde spotrebiteľ informácie, v ktorej krajine sa stala škodová udalosť, dátum dopravnej nehody, celkovú kalkuláciu opravy, poškodenia jednotlivých častí vozidla, ako aj zoznam poškodených dielov. Kupujúci tak dostane ucelené informácie o ojazdenom vozidle na jednom mieste. Kým ODO-Pass získajú majitelia/prevádzkovatelia vozidla priamo u vyše 900 poskytovateľov ODO-Passov, Prílohu k ODO-Passu, ako aj Výpis o poškodeniach vozidla si vygenerujú spotrebitelia priamo cez web www.rpzv.sk. Potrebujú k tomu od prevádzkovateľa/majiteľa vozidla rovnaké údaje, ako aj na overenie ODO-Passu: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe.

RPZV je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a iné informácie o týchto životných situáciách. Tým sa eliminuje neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra a zaznamená transparentná história vozidla. Informácie do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zasiela viac ako 2200 štátnych aj súkromných subjektov. Povinnosť prispievať do RPZV sa v súčasnosti vzťahuje na: technické služby TK, EK a KO, MDV SR a Policajný zbor, výrobcov a zástupcov výrobcov, servisy, autobazáre, dražobné spoločnosti. Prispievať do registra sú povinné aj poisťovne a leasingové spoločnosti, požičovne motorových vozidiel, a znalci v oblasti dopravy.