Spoločnosť zo stredného Považia prišla s unikátnym projektom regenerácie použitých batérií z elektromobilov

Nissan Leaf bateria
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Unikátny projekt ZTS VV zameraný na regeneráciu batérií z elektromobilov splnil náročné kvalitatívne kritériá Európskej komisie a spoločnosť tak získala financovanie od Ministerstva hospodárstva SR. Inovácia, ktorá je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation, bola podporená nenávratným finančným príspevkom vo výške 14 940 043,13 eur. Ide pritom o originálny počin slovenských odborníkov, ktorý patrí medzi 42 jedinečných európskych projektov ako dôležitá súčasť európskeho batériového value-chain.

Projekt regenerácie použitých batérií z elektromobilov sa venuje výrobe druhotných batériových modulov. Tak ako každé zariadenie, aj batéria v elektromobile sa časom opotrebuje a stáva sa užívateľsky nekomfortnou. Spoločnosť ZTS VV vyrobí z vyradenej opotrebovanej batérie procesom regenerácie batériový modul s garantovanou životnosťou a parametrami určenými na využitie prioritne v energetickom sektore v menej dynamických aplikáciách.

Realizácia projektu regenerácie batérií prispeje k energetickej nezávislosti Slovenska a Európy, posilní cirkulárnu ekonomiku, prinesie udržateľné riešenia v segmente elektromobility a prispeje k výraznému rozšíreniu využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov. „Naše inovácie menia pohľad na využiteľnosť starších, v automobilovom svete nepoužiteľných, batérií z elektromobilov. V rýchlorastúcom segmente elektromobility tak významne predĺžia životný cyklus batérií a prispejú tak k zníženiu produkovaných emisií pri výrobe nových článkov. Rovnako podporia možnosti využívania zelenej energie vďaka cenovo dostupnejším riešeniam určeným na jej uskladnenie,“ hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Projekt bude prínosný aj pre slovenské vysoké školstvo a vedu. Na výskume a vývoji projektu sa totiž aktívne spolupodieľajú slovenské univerzity a vzniká tak most medzi akademickým výskumom a jeho praktickým využitím. V neposlednom rade sa projekt spoločnosti ZTS VV podpíše na rozvoji stredného Považia, a to vytvorením desiatok priamych a nepriamych pracovných miest.

Zdroje: ztsvav.eu