AUTORIDE

Slovenskí inžinieri a vedci sa môžu podieľať na unikátnom projekte regenerácie li-iónových akumulátorov. Na Hornom Považí vznikajú desiatky pracovných miest

ZTSVV
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin  

Desiatky pracovných pozícií pre kvalifikovaných odborníkov vytvára dubnická spoločnosť ZTS VV, ktorá spustila unikátny projekt regenerácie li-iónových akumulátorov z elektromobilov. Strojári, elektrotechnici, mechatronici či vedci, ktorí chcú byť súčasťou svetového výskumu, tak nemusia hľadať miesta v zahraničí, ale uplatnenie môžu nájsť aj na Slovensku. Inovácia, na vývoji ktorej sa budú podieľať, je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu IPCEI.

Vývoj na Slovensku ožíva. Inžinieri v oblasti strojárstva, elektrotechniky, mechatroniky, ale aj chemici či vedeckí pracovníci sa môžu stať súčasťou tímu, ktorý vzniká pod hlavičkou spoločnosti ZTS VV. Dubnická spoločnosť vyvíja environmentálne riešenia svetového významu. Prišla s projektom regenerácie použitých batérií z elektromobilov, pričom z vyradenej opotrebovanej batérie vyrobia druhotný batériový modul a ten sa bude dať použiť napríklad v oblasti energetiky ako podpora pre obnoviteľné zdroje energie.

„Naším cieľom je predĺženie životnosti li-iónových akumulátorov využívaných v elektromobiloch. Vďaka nášmu vyvíjanému procesu regenerácie dokážeme zdvojnásobiť aktívnu dobu ich využívania, aj keď nie v priamo v elektromobilite, tak v menej dynamických aplikáciách, napríklad pre batériové riešenia v energetike,“ hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Projekt počíta so vznikom niekoľkých desiatok priamych pracovných miest, ktoré spoločnosť postupne začína obsadzovať: „Jadro nášho kvalifikovaného vedeckého tímu už dnes tvoria experti so skúsenosťami najmä z vývoja a dizajnu elektrických a energetických riešení. Snažíme sa podporiť región, v ktorom pôsobíme a posilniť slovenskú znalostnú ekonomiku. Preto chceme poskytnúť čo najväčší priestor profesionálom z oblasti strojárstva, elektrotechniky, fyziky či chémie a dať im možnosť realizovať sa na projekte svetového významu,“ dodáva predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Projekt regenerácie použitých batérií bude prínosný aj pre slovenské vysoké školstvo a vedu. Na výskume a vývoji aktívne participujú aj slovenské univerzity a vzniká tak most medzi akademickým výskumom a jeho praktickým využitím. Zámerom tiež je, aby v nadväznosti na projekt vznikli aj nové študijné odbory, vytvárajúce priestor pre vzdelanie a ďalší akademický rast v tejto vedecko-výskumnej oblasti.

Zdroje:ztsvav.eu