AUTORIDE

RBS: Systém automatického vysušovania brzdových kotúčov

RBS - Rain Brake Support
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Skratka RBS (z angličtiny Rain Brake Support) označuje systém automatického vysušovania brzdových kotúčov, ktorý pomáha skrátiť brzdnú dráhu automobilu.

Počas jazdy v daždi dochádza na brzdových kotúčoch k tvorbe vodného filmu, ktorý znižuje účinok bŕzd a to tak, že oneskoruje ich nábeh. Aby teda dosiahli brzdy maximálny brzdný účinok musia najskôr brzdové platničky vytlačiť vodný film alebo ho vysušiť.

Obsah

Ako funguje systém RBS?

Systém RBS svojou funkciou skracuje dobu nábehu brzdného účinku tak, že dokáže zaistiť krátkodobé dosadnutie brzdových platničiek na brzdové kotúče.

Práve dosadnutie brzdových platničiek na kotúče umožní vysušiť brzdové kotúče, čím sa zabezpečí správny nábeh bŕzd a teda aj maximálny brzdný účinok. Systém pracuje úplne automaticky a šofér jeho funkciu ani nezaznamená.

Systém RBS patrí medzi prvky aktívnej bezpečnosti, pretože sa snaží predchádzať nehodám tak, že skracuje brzdnú dráhu automobilu počas nepriaznivého daždivého počasia.

Ako zapnúť vysušovanie brzdových kotúčov?

Tento systém pracuje automaticky, no potrebuje pre svoju aktiváciu signál od stieračov a údaje o rýchlosti automobilu. Ak sú stierače zapnuté a automobil ide vyššou rýchlosťou ako 70 km/h, funkcia systému vysušovania brzdových kotúčov je aktívna.

Ak však vodič automobilu zotrie čelné sklo len jednorazovo, brzdové platničky dosadnú na kotúče len raz a dôjde iba k jednorazovému vysušeniu brzdových kotúčov. Systém sa tak nasledne automaticky deaktivuje.

Video animácia systému RBS