Logo Autoride.sk

RBS (Rain Brake Support): Ako funguje tento systém?

Publikoval Denis -

Skratka RBS (Rain Brake Support) označuje systém automatického vysušovania brzdových kotúčov, ktorý pomáha skrátiť brzdnú dráhu automobilu.

Obsah

Počas jazdy v daždi dochádza na brzdových kotúčoch k tvorbe vodného filmu. Tento vodný film potom znižuje účinok bŕzd tak, že oneskoruje ich nábeh. Aby teda dosiahli brzdy maximálny brzdný účinok musia najskôr brzdové platničky vytlačiť vodný film alebo ho vysušiť.

Ako funguje systém RBS?


Systém RBS svojou funkciou skracuje dobu nábehu brzdného účinku tak, že dokáže zaistiť krátkodobé dosadnutie brzdových platničiek na brzdové kotúče. Práve dosadnutie brzdových platničiek na kotúče umožní vysušiť brzdové kotúče, čím sa zabezpečí správny nábeh bŕzd a teda aj maximálny brzdný účinok. Systém pracuje úplne automaticky a šofér jeho funkciu ani nezaznamená.

Systém RBS patrí medzi prvky aktívnej bezpečnosti, pretože sa snaží predchádzať nehodám tak, že skracuje brzdnú dráhu automobilu počas nepriaznivého daždivého počasia.

Ako som už spomínal, tento systém pracuje automaticky, no potrebuje pre svoju aktiváciu signál od stieračov a údaje o rýchlosti automobilu. Ak sú však stierače zapnuté a automobil ide vyššou rýchlosťou ako 70 km/h je funkcia systému vysušovania brzdových kotúčov aktívna. Ak však vodič automobilu zotrie čelné sklo len jednorázovo, brzdové platničky dosadnú na kotúče len raz a dôjde iba k jednorázovému vysušeniu brzdových kotúčov. Následne potom sa systém automaticky deaktivuje.

Pozri sa na krátku ukážku, ako funguje systém RBS (Rain Brake Support):motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: RBS (Rain Brake Support): Ako funguje tento systém?
G