AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Príprava autoservisov na zimu

Publikoval Denis

Nielen vodiči sa musia pripraviť na zimné obdobie. Ešte pred samotným začiatkom zimy sa začínajú všetky autoservisy pripravovať na mnoho áut, ktoré budú potrebovať vymeniť pneumatiky. Jesenné prípravy na zimné obdobie sa neoplatí podceniť. Pretože ako hovorí Murphyho zákon, porucha prichádza vždy v tom najmenej vhodnom čase. A na aké oblasti sa zameriavajú v autoservisoch siete ProfiAuto Service?

Budova a jej okolie

Obsah

Autoservisy by nemali myslieť len na samotnú budovu, ale tiež na jej okolie. Jeseň im dáva poslednú šancu upratať zbytočné skládky alebo opotrebované diely, ktoré už dávno nedokážu plniť svoj účel. Kontrolou by tiež mal prejsť stav oplotenia. Je vhodné skontrolovať pánty, namazať závesy a pohony brán, dverí, okien a vrát. Nižšie teploty a vlhkosť mnohonásobne zvyšujú šancu na zadretie súčiastok a netesnosti sa zase prejavia na účte za vykurovanie. Pred zimou by mal každý servis tiež skontrolovať strechu a vyčistiť odkvapy, ktoré môžu byť zanesené napadaným lístím.

Osvetlenie

Žiadny autoservis neoľutuje, ak si obstará alebo zreviduje vonkajšie osvetlenie na parkovisku alebo na mieste, ktoré je určené pre autá pred dielňou. Pretože už len obyčajná výmena žiaroviek za LED systémy prinesie autoservisu nemalé úspory. Väčšinou sa táto investícia vráti už počas prvého roka používania. Štandardom u osvetlenia by malo byť používanie snímačov, ktoré zaistia efektívne využívanie svetiel. Každý servis by sa mal tiež zamyslieť i nad osvetlením v dielni. Tam sa oplatí vymeniť staré a energeticky náročné lampy a žiarivky za LED systémy. V prípade, že sú na strope nadbytočné lampy, je vhodné ich buď úplne zlikvidovať, alebo presunúť na steny. Vo väčšine prípadov totiž svetlo zhora pri opravách vôbec nepomáha.

Pneumatické zariadenia

Mechanici by si pred začiatkom sezóny mali skontrolovať celé vzduchové zariadenie. Ak budú počuť nejaké „ssss“, tak je potrebné danú súčiastku vymeniť. V žiadnom prípade by ju nemali opravovať sami, pretože časom začne syčať znovu. Kompresor stlačeného vzduchu je motor s cca 3 kW a každé jeho zbytočné zapnutie stojí peniaze. Mesačne tak servis môže prísť až o stovky korún.

Potrebné je kontrolovať všetky prístroje, či sa do nich nedostala voda, pretože ani tá najlepšia vysúšačka ju zo vzduchu nedostane všetku. Mala by byť teda realizovaná kontrola, či sa v najnižšom bode voda nehromadí a ak áno, tak je potrebné ju vypustiť. Súčasťou tejto kontroly by mala byť aj nádrž kompresora, z ktorej stačí len odskrutkovať skrutku na spodnej časti.

U kompresora je tiež dôležité skontrolovať jeho automatické spúšťanie a zistiť stav oleja, ktorý je potrebné z času na čas vymeniť. U pneumatického náradia je takmer vždy nápis „oil daily“, na čo by mechanici nemali zabúdať.

Úderové kľúče

Skúsený mechanik si úderové kľúče pred začiatkom sezóny výmeny pneumatík skontroluje, a ak je kľúč značkový, vymení jeho opotrebované lopatky a vreteno. Nezabudne ani na namazanie mechanizmu úderníka mazivom s použitím mazničky. Vďaka tomu zaistí ako vhodný uťahovací/uvoľňovací moment, tak i nárazovú energiu v jouloch. Správny moment totiž nie je všetko. Niektoré kľúče vhodne uťahujú, ale na druhej strane majú veľkú údernú silu. Skúsený mechanik by mal vedieť, že je rozdiel niečo vhodne utiahnuť alebo vhodne uderiť.

Stroje

Odborný servis stroja na výmenu pneumatiky sa oplatí každému, kto nevie čo, kde, ako a čím. Ak nechce majiteľ investovať do odborného servisu, tak je lepšie stroj opraviť podomácky, ako sa uspokojiť s nevyladeným zariadením. Vyvažovačku nesmú mechanici zabudnúť vyčistiť a premazať vreteno. Ak v dielni s týmito prostriedkami nepracujú, tak je vhodné znovu si naštudovať manuál, v ktorom je napríklad postup na kalibráciu.

Zdviháky

Zdvíhacie zariadenie spadá pod dopravné prostriedky. Je potrebné u nich brať do úvahy záväzné pravidlá týkajúce sa pravidelných kontrol a prehliadok. Je teda potrebné do servisnej príručky zapisovať údržbu a realizované zákroky. V prípade nehody spôsobenej tretím osobám sa za vzniknutú škodu ručí celým svojím majetkom.

Zdvihací zařízení spadá pod dopravní prostředky. Je třeba brát u nich v potaz závazná pravidla týkající se pravidelných kontrol a prohlídek. Je tedy potřeba zapisovat servisní příručky údržbu a provedené zákroky. V případě nehody způsobené třetím osobám se za vzniklou škodu ručí celým svým majetkem.

BOZP

Priame ochranné prostriedky, ako je oblečenie, obuv, rukavice, ochrana hlavy a iné, sú už dávno samozrejmosťou. Pri výmene pneumatík sa však stále častejšie používajú rukavice odolné voči vode a soli. Ak mechanici pracujú v chlade alebo často vychádzajú mimo dielňu, nie je na škodu zakúpiť im bundu alebo vestu s elektrickým vyhrievaním.