AUTORIDE

Prečo moderné autá používajú priame aj nepriame vstrekovanie paliva zároveň?

Prierez dieselového V8 motora
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Možno to na prvý pohľad nedáva zmysel, no mnohí výrobcovia automobilov sa rozhodli vo svojich najnovších modeloch použiť kombináciu priameho a nepriameho vstrekovania paliva. Ako už iste vieš, v minulosti bol kráľom karburátor, od ktorého sa prešlo k nepriamemu vstrekovaniu paliva až napokon k priamemu vstrekovaniu paliva.

Dnes sa však čoraz častejšie stretávame práve s kombináciou priameho a nepriameho vstrekovania paliva. Prečo? Jason Fenske z Engineering Explained to detailne rozobral vo svojom videu, v ktorom okrem iného opisuje, aké výhody táto kombinácia prináša. Poďme si o tom povedať viac.

Obsah

Rozdiely medzi priamym a nepriamym vstrekovaním paliva

O priamom vstrekovaní paliva ako aj nepriamom vstrekovaní paliva sme už v minulosti publikovali niekoľko článkov, pokiaľ ti niektorý typ vstrekovania paliva nedáva zmysel, pokojne si o nich prečítaj.

V skratke však pri nepriamom vstrekovaní prechádza palivo pod tlakom cez dýzu, čo vedie k jemnému rozprášeniu paliva na drobné čiastočky, zatiaľ čo pri priamom vstrekovaní paliva sa palivo vstrekuje priamo do valca, čo umožňuje aktívne riadiť vrstvenú tvorbu zmesi.

V oboch prípadoch je však cieľ rovnaký, pri nepriamom vstrekovaní paliva je však tlak oveľa nižší, pretože palivo má dosť času na to, aby sa zmiešalo so vzduchom, zatiaľ čo pri priamom vstrekovaní paliva je potrebné palivo za pomoci vyššieho tlaku rozprášiť, aby sa ľahšie odparilo v spaľovacej komore.

Po vstreknutí paliva a rozprášení na drobné čiastočky sa priestor ochladí a ako aj v predošlých prípadoch, aj v tomto majú priame a nepriame vstrekovanie paliva odlišný postup a stratégiu. Pri nepriamom vstrekovaní paliva sa ochladí priestor pred spaľovacou komorou, zatiaľ čo pri priamom vstrekovaní paliva ochladzujeme spaľovaciu komoru. Ochladením priestoru pred spaľovacou komorou môžeme do motoru dostať viac vzduchu a vstreknúť väčšie množstvo paliva. Na druhú stranu ochladením spaľovacej komory pri priamom vstrekovaní paliva výrazne zlepšujeme chod motora.

Kombinácia priameho a nepriameho vstrekovania paliva má svoje výhody

Ako už bolo spomenuté, obe metódy prípravy zmesi majú svoje výhody, no ich kombináciou môžeme vyťažiť oveľa viac. Vo všeobecnosti sa však aj pri kombinácií priameho a nepriameho vstrekovania paliva využíva nepriame vstrekovanie pri nižších otáčkach, zatiaľ čo priame vstrekovanie paliva pri vyšších otáčkach a vyššej záťaži. Kombinácia oboch nastáva pri stredne vysokých otáčkach, no nie je to pravidlom.

Niektorí výrobcovia totiž používajú kombináciu priameho a nepriameho vstrekovania paliva v celom spektre otáčok. V každom prípade využitie nepriameho vstrekovania paliva v nižšom/strednom spektre otáčok alebo jeho kombinácia s priamym vstrekovaním vedie k lepšej zmesi paliva a vzduchu, pretože palivo je vstreknuté pred spaľovacou komorou a má dosť času na premiešanie, čo vedie k stabilnejšiemu a efektívnejšiemu spaľovaniu zmesi.

Čo sa týka priameho vstrekovania paliva v strednom/vyššom spektre otáčok, využitie má zmysel najmä pre ochladzovanie spaľovacieho priestoru a zároveň lepšieho chodu.

Záver

Využitie rôznych technológií a najmä ich kombinácia je v súčasnosti čoraz viac bežná a je vidieť, že výrobcovia automobilov sa snažia aj z dôvodu vyššieho tlaku v podobe regulácií a prísnejších emisných noriem vytvárať čo najefektívnejšie motory.

Celé video, v ktorom Jason Fenske taktiež vysvetľuje, ako funguje kombinácia priameho a nepriameho vstrekovania paliva v Toyote D-45: