AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Pracoviská KO na čelné sklá vozidiel od júla kontrolné nálepky nelepia

Tlačová správa
Publikoval Martin

Podobne ako stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly, ani pracoviská kontroly originality od 1. júla 2021 už nelepia na čelné sklo vozidla kontrolné nálepky. Tie boli aplikované len na vozidlá s výsledkom „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“. Výsledok kontroly originality je však aj po 1. júli zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla (v prípade KO evidenčnej do protokolu o kontrole originality evidenčnej). Súčasne aj do informačného systému KO. Výsledok kontroly originality, ktorý vyjadruje stav spôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke, je po bezplatnej registrácii prístupný na webe Technickej služby kontroly originality (www.ko.sk). Stačí si ho vyhľadať, najlepšie podľa čísla Odborného posudku o KO alebo VIN čísla vozidla.

Kontrolu originality vozidla je možné overiť aj podľa nálepky s QR kódom, ktorú technik KO aplikuje na pravé (strana spolujazdca) zadné sklo automobilu. Po načítaní QR kódu cez mobilnú aplikáciu má záujemca o vozidlo k dispozícii online výsledok z kontroly originality a zistené relevantné skutočnosti. Informácie získa za pár sekúnd, nie je potrebné ich vyhľadávanie cez internet. Priamo na mieste zistí nielen spôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ale aj ďalšie údaje o vozidle, vrátane roku výroby, hrúbky povlakovej vrstvy na vozidle a zobrazí sa aj vybraná fotodokumentácia z KO.

Okrem nálepky s QR kódom sú na vozidlo umiestnené aj kontrolné ochranné nálepky. Overenie výsledku kontroly originality vozidla na stránke www.ko.sk je dostupné pomocou čísla nálepky s QR kódom, nie cez kontrolné ochranné nálepky. Okrem už spomenutého čísla Odborného posudku o KO a VIN čísla je možné na webe vyhľadať výsledok kontroly aj cez evidenčné číslo vozidla. Na webstránke je výsledok KO po bezplatnej registrácii prístupný v časti „Overenie vozidla“.

KO je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov a konštrukcie vozidla alebo do dokladov od automobilu. Neoprávnené zásahy používané pri legalizáciách vozidiel sú v ostatných rokoch vykonávané na profesionálnej úrovni. Odhaliť ich len vizuálnou obhliadkou je pre bežného laika nemožné. Kontrola originality účinne zamedzuje nekontrolovanému dovozu ojazdených automobilov s nejasným pôvodom, odhaľuje podvody a eliminuje zisky podvodníkov. Súčasne ochraňuje záujmy spotrebiteľov kupujúcich ojazdené vozidlá.

Kontrolu originality vozidiel vykonáva na Slovensku v súčasnosti 98 oprávnených pracovísk KO, ktoré po kontrole vydávajú Odborný posudok o KO. Spotrebiteľ si konkrétne pracovisko vyhľadá podľa miesta bydliska alebo miesta podnikania na webstránke Technickej služby kontroly originality (https://www.ko.sk/Home.aspx?Menu=id:Pracoviska).

Zdroje: