AUTORIDE

Pracoviská KO môžu v tomto období vykonávať svoju činnosť

Odometer
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis  

Na základne opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, môžu pracoviská kontroly originality (PKO) od 30. marca 2020 vykonávať svoju činnosť rovnako ako stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly. Pracoviská KO musia podobne ako iné prevádzky v súčasnom období zabezpečiť dodržiavanie prísnych hygienických opatrení:

  • umožniť vstup a pobyt v priestoroch pracoviska len s prekrytými hornými dýchacími cestami (použiť rúško, šál, šatku),

  • pri vchode do PKO aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

  • v radách zákazníkov PKO zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet zákazníkov na pracovisku KO v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z plochy PKO,

  • a na všetky vstupy do pracoviska viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia, ako aj oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Vzhľadom k súčasnej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19 je vhodné, aby verejnosť kontaktovala konkrétne pracovisko kontroly originality a overila si, či v súčasnom období poskytuje služby. Prípadne si vyhľadala iné PKO vo svojom okolí, ktoré činnosť aktuálne vykonáva. Zoznam pracovísk je dostupný na webovej stránke Technickej služby kontroly originality.

Kontrola originality overuje spôsobilosť vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v súlade s ustanoveniami zákona v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do dokladov a do konštrukcie vozidla. Počas KO sa overuje aj výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami.

Zdroje:www.ko.sk