Logo Autoride.sk

Plniaca účinnosť motora: Vedel si čo určuje?

Publikoval Denis -

Plniaca účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje stupeň naplnenia valcov piestového spaľovacieho motora čerstvou náplňou. Je to pomer skutočného množstva čerstvej náplne, ktorá vo valci ostane v okamihu uzatvorenia sacieho ventilu a teoreticky možného množstva čerstvej náplne, ktorá zodpovedá zdvihovému objemu valca s prihliadnutím na tlak a teplotu vzduchu pred vstupom do sacieho potrubia.

Plniaca účinnosť sa označuje znakom ηpl. Túto teoretickú hodnotu je však v praxi veľmi obťažné zmerať.

ηpl = Me : Mz = Me : ρ0 x Vz

Me - Hmotnosť čerstvej náplne, ktorá zostane vo valci na jeden pracovný cykus.
Mz - Teoreticky možná hmotnosť náplne vo zdvihovom objeme na jeden pracovný cykus.
ρ0 - Hustota vzduchu pred vstupom do nasávacieho potrubia respektíve za turbodúchadlom pri prepĺňaných motoroch.
Vz - Zdvihový objem valca.

Diskusia: Plniaca účinnosť motora: Vedel si čo určuje?
G